Contact

Lawyers for Lawyers

Lawyers for Lawyers heeft de Speciale Consultative Status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties sinds 2013

Judith Lichtenberg

Sophie de Graaf

secretariaat

postadres

bank details

ABN AMRO Bank:

NL69ABNA0489938655 attn Advocaten voor Advocaten (L4L)

BIC: ABNANL2A, Incassant  ID: NL91ZZZ411819880000