Lawyers for Lawyers Award

Advocaten spelen een cruciale rol in het goed functioneren van de rechtsstaat. Zeker als het gaat om de bescherming van mensenrechten is het van groot belang dat zij hun werk onafhankelijk en in vrijheid kunnen doen. Helaas is de praktijk vaak anders. In veel landen moeten advocaten die opkomen voor de rechten van anderen dat met hun persoonlijke vrijheid bekopen. De Lawyers for Lawyers Award wordt uitgereikt aan advocaten die worden bedreigd omdat ze zich inspannen voor de rechtsstaat en voor de rechten van de mens.

Doel

Met de Lawyers for Lawyers Award vraagt Lawyers for Lawyers internationale aandacht en erkenning voor advocaten die in hun werk worden belemmerd. Omdat ze worden bedreigd, geïntimideerd of worden vastgezet, bijvoorbeeld. Met de Award steekt Lawyers for Lawyers advocaten in zulke situaties een hart onder de riem. Ook wordt door middel van de Award wereldwijd zichtbaarheid gegeven aan deze advocaten en hun werk, wat bij kan dragen aan hun bescherming.

Lawyers for Lawyers Award 2019!

De Lawyers for Lawyers Award wordt voor de vijfde keer in mei 2019 uitgereikt in Amsterdam. Een onafhankelijke jury, voorgezeten door mw. Heikelien Verrijn Stuart, beslist welke advocaat de prijs zal ontvangen. De prijs bestaat uit een speciaal beeldje en een gift van € 10.000.

Meer informatie en registratie

Award seminar 2017

‘The Voice of Rights’, about lawyers and freedom of expression

Sirikan Charoensiri is medeoprichter van Thai Lawyers for Human Rights (TLHR), een advocatencollectief dat kort na de militaire staatsgreep in Thailand in 2014 in het leven werd geroepen. Charoensiri verleent juridische bijstand in high-profile mensenrechtenzaken op pro-bono-basis.

Lees verder

Award seminar 2015

Lawyers are not their clients

Jorge Molano is een advocaat uit Colombia. Molano zet zich in voor de verdediging van mensenrechten. Om die reden werden zowel hijzelf als zijn familie bedreigd, werd er in zijn huis en computer ingebroken en werd zijn telefoon afgetapt.

Lees verder

Award seminar 2013

Lawyers controlled, independence at stake?

Magamed Abubakarov is een etnische Tsjetsjeen die als advocaat voornamelijk optreedt in zaken die in Rusland politiek gevoelig liggen. Hij wordt vanwege zijn werkzaamheden regelmatig bedreigd en moest Rusland twee keer ontvluchten. In 2011 werd hij door een auto aangereden. Daarbij raakten zijn benen verbrijzeld en moest hij een jaar revalideren. De autoriteiten weigeren de aanrijding te onderzoeken.

Lees verder

Award seminar 2011

25 jaar Lawyers for Lawyers

Alec Muchadehama verdedigt talloze mensenrechtenactivisten, oppositieleden en burgers in Zimbabwe. Vanwege zijn werkzaamheden wordt hij constant bedreigd, vaak door de overheid. Zo is hij gesurveilleerd, fysiek bedreigd, opgepakt en vervolgd. Ook heeft hij een tijd moeten onderduiken in een ambassade, na ontsnapt te zijn aan een ontvoeringspoging.

Lees verder