Lawyers for Lawyers

Wat doen wij?

In veel landen worden advocaten bedreigd, tegen gewerkt en vervolgd in verband met hun werk. Lawyers for Lawyers bevordert en beschermt de onafhankelijkheid van de advocatuur door het ondersteunen van advocaten over de hele wereld die vanwege hun werk worden geconfronteerd met represailles, ongepaste inmenging of beperkingen.

Om onze missie, visie en doelstellingen te bereiken hebben we twee strategische pijlers: 1) Support: we bieden we individuele en structurele ondersteuning aan advocaten- en advocatenorganisaties via drie programma’s: Defend, Empower en Implement. 2) Awareness: wij proberen bij advocaten en andere belanghebbenden awareness te creëren over de belangrijke rol die advocaten spelen bij de bescherming van de rechtsstaat en van mensenrechten en fundamentele vrijheden.

Support

Defend: we genereren (internationale) aandacht voor individuele gevallen van bedreigde advocaten.
Empower: we 
ondersteunen advocaten en advocatenverenigingen bij het vervullen van hun rol bij de handhaving van mensenrechten en vrijheden.
Implement: we 
pleiten voor wetten en beleid die effectieve bescherming bieden voor het onafhankelijk functioneren van de advocatuur en de bescherming van advocaten. 

Lees meer

Awareness

Wij proberen bij advocaten en andere belanghebbenden awareness te creëren over de belangrijke rol die advocaten spelen bij de bescherming van de rechtsstaat en van mensenrechten en fundamentele vrijheden. Hierbij baseren wij ons op de Basic Principles on the Role of Lawyers van de Verenigde Naties. Dit doen wij bijvoorbeeld door het organiseren van workshops en seminars.

Lees meer

Activiteiten

In het kader van onze programma’s ondernemen wij verschillende activiteiten. Zo schrijven we brieven aan de autoriteiten van het land van herkomst van de advocaat, organiseren we social media campagnes, maken statements en publiceren persberichten of gaan in gesprek met overheden, internationale instellingen en balies. We monitoren ook de schendingen van de professionele immuniteiten en privileges van advocaten, onder meer door middel van proceswaarnemingen en fact finding missies.

Lees meer

Ook jíj kunt helpen

Lawyers for Laywers is voor een groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en donateurs en ook jíj kunt ons helpen. Sterker nog, zonder jouw steun kunnen wij ons niet inzetten voor bedreigde advocaten van over de hele wereld. Bekijk hoe jij ons als vrijwilliger kunt helpen op het gebied van juridische of publicitaire zaken. Of steun ons financieel. Dat kan al vanaf 5 euro per maand.

 

Lees meer