Lawyers for Lawyers

Wat doen wij?

In veel landen worden advocaten bedreigd, tegengewerkt en vervolgd vanwege hun werk. Lawyers for Lawyers bevordert en beschermt de onafhankelijkheid van de advocatuur door het wereldwijd ondersteunen van advocaten die in de uitoefening van hun beroep te maken krijgen met represailles, ongepaste inmenging door de overheid of onnodige restricties.

Om onze missie en doelstellingen te bereiken hanteren we twee strategische pijlers: 1 – Support: We bieden individuele en structurele ondersteuning aan advocaten- en advocatenorganisaties via drie programma’s: Defend, Empower en Influence, en 2 – Awareness: We creëren bewustzijn bij advocaten en andere belanghebbenden over de cruciale rol die advocaten spelen bij het goed functioneren van de rechtsstaat en de bescherming van mensenrechten en fundamentele vrijheden.

Support

Defend: we genereren (internationale) aandacht voor individuele gevallen van bedreigde advocaten.
Empower: we ondersteunen advocaten en advocatenverenigingen bij het vervullen van hun rol bij de handhaving van mensenrechten en vrijheden.
Influence: we pleiten voor wetten en beleid die effectieve bescherming bieden voor het onafhankelijk functioneren van de advocatuur en de bescherming van advocaten.

Lees meer

Awareness

Wij creëren bewustzijn bij advocaten en andere belanghebbenden over de cruciale rol die advocaten spelen bij het goed functioneren van de rechtsstaat en de bescherming van mensenrechten en fundamentele vrijheden. Hierbij baseren wij ons op de Basic Principles on the Role of Lawyers van de Verenigde Naties. Dit doen wij bijvoorbeeld door het organiseren van workshops en seminars.

Lees meer

Activiteiten

In het kader van onze programma’s ondernemen wij verschillende activiteiten. Zo schrijven we brieven aan de autoriteiten van het land van herkomst van de advocaat, organiseren we social media campagnes, maken statements en publiceren persberichten of gaan in gesprek met overheden, internationale instellingen en balies. We monitoren ook de schendingen van de professionele immuniteiten en privileges van advocaten, onder meer door middel van proceswaarnemingen en fact finding missies.

Lees meer

Ook ú kunt helpen

Lawyers for Laywers is voor een groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en donateurs en ook ú kunt ons helpen. Sterker nog, zonder uw steun kunnen wij ons niet inzetten voor bedreigde advocaten van over de hele wereld. Bekijk hoe u ons als vrijwilliger kunt helpen op het gebied van juridische of publicitaire zaken. Of steun ons financieel. Dat kan al vanaf 5 euro per maand.

 

Lees meer