Interview met advocaat Ramazan Demir
1 november 2017

Interview met advocaat Ramazan Demir

Türkiye

Advocaat Ramazan Demir uit Turkije, die onlangs gelauwerd werd met de Human Rights Award 2017 van de International Bar Association (IBA), gaat verder met zijn strijd. Ondanks de grote persoonlijke risico’s die hij loopt door zijn werk: ,,Ik verwacht zelfs snel beschuldigd te worden van ‘verraad’. Tegenwoordig is dit het lot dat velen treft die een buitenlandse prijs toegekend krijgen voor hun werk in Turkije”, zegt hij.

Lawyers for Lawyers interviewde Ramazan.

Je staat mensen van wie rechten geschonden worden bij, met name de Koerden in het zuidoosten van Turkije. Sinds 2009 heb je onder meer advocaten en journalisten in de Koerdische regio vertegenwoordigd. Wat verklaart jouw grote betrokkenheid bij deze bevolkingsgroep?

,,Ik kom oorspronkelijk uit het oostelijke deel van Turkije, uit de provincie Sirnak. Ik ben zelf Koerdisch. Al op jonge leeftijd was ik getuige van mensenrechtenschendingen door de staat tegen de Koerdische bevolking. Die overtredingen bleven niet beperkt tot beleid, restricties en gedwongen assimilatie. Sommige van deze schendingen kunnen wellicht in de toekomst als oorlogsmisdaden worden gezien. Deze persoonlijke ervaringen hebben mijn verlangen en motivatie gevoed om deel uit te maken van de strijd voor gerechtigheid.”

Samen met een groep collega’s heb je de 46 advocaten verdedigd die worden beschuldigd van betrokkenheid bij terrorisme. Al deze advocaten zijn op enig moment advocaat geweest van Abdullah Őcalan, de leider van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). De Turkse regering beschouwt de PKK als een terroristische organisatie en beschuldigt de advocaten derhalve lid te zijn van een terroristische groepering. Loop jij zelf niet ook gevaar als je aan deze zaken werkt?

,,Deze praktijken bedreigen alle mensen die in Turkije opkomen voor mensenrechten. Zij zijn het doelwit van (gerechtelijke) intimidatie, bedreigingen en schendingen van het recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering. Er zijn vele juridische procedures gestart tegen advocaten, journalisten, politici en activisten, van wie het werk van onschatbare waarde is voor de verdediging van de mensenrechten in Turkije. Ze worden van slachtoffer van strafrechtelijke vervolging, gewelddadige aanvallen, langdurige, willekeurige detentie en mensonterende behandeling. Dat maakt ons echter niet bang. We kennen de gevaren en zullen ons niet laten weerhouden door onderdrukking.”

Hoe zou je de huidige situatie in Turkije omschrijven, met name voor de mensen die de huidige regering bekritiseren?

,,Er is een voortdurende tendens om pleitbezorgers van mensenrechten, advocaten en journalisten te vervolgen. Tal van anderen worden aangeklaagd voor deelname aan politieke activiteiten tegen de regering, met name sinds de afkondiging van de noodtoestand. Strafrechtelijke vervolgingen en veroordelingen veroorzaken dat zulke mensen steeds meer beducht worden om hun waardevolle activiteiten voort te zetten.”

Je bent nog jong. Je bent al twee keer gevangen genomen en vervolgd. Onlangs heb je vijf maanden in voorlopige hechtenis gezeten. Hoe ziet jouw toekomst in Turkije eruit?

,,Donker, maar met een sprankje hoop.”

Meer nieuws uit Türkiye