VAE Mensonterende behandeling advocaat in gevangenis
13 juni 2014

VAE Mensonterende behandeling advocaat in gevangenis

Op 2 juni 2014 heeft L4L een brief gestuurd aan de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten ten behoeve van mensenrechtenadvocaat Mohamed Al-Roken. Met deze brief wilde L4L wederom de aandacht vestigen op Al-Roken, die al ruim anderhalf jaar in de gevangenis zit. Verder riep L4L de autoriteiten op Al-Rokens fysieke integriteit te garanderen, daar wij informatie ontvingen dat Al-Roken mensonterend is behandeld in de gevangenis.

Op 4 maart 2013 begon een proces tegen 94 mensenrechten activisten uit de VAE, waaronder advocaten dr. Mohamed al-Mansoori en dr. Mohamed Abdullah al-Roken – die werden gearresteerd op 16 en 17 juli 2012 en hun advocaat Salem al-Shehhi, die werd gearresteerd op 18 juli 2012 op het kantoor van de openbaar aanklager, waar hij om informatie over zijn cliënten verzocht. Vele organisaties die het proces probeerden wij te wonen werden niet toegelaten tot de rechtbank, een aantal organisaties werden zelfs het land niet ingelaten. In juli 2013 werden Al-Roken en zijn collega’s veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar.

Recent ontving L4L informatie over mensonterende behandeling van Al-Roken in de gevangenis. Het is hem niet toegestaan zijn familie te zien, dat hij mishandeld is en dat hij in een isolatiecel is geplaatst.

Achtergrondinformatie:
 

Al-Roken verleende juridische bijstand aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen in de Verenigde Arabische Emiraten, waaronder ook aan andere mensenrechtenverdedigers. Voor zijn arrestatie verdedigde hij de “VAE 5” ; 5 activisten die tot een gevangenisstraf veroordeeld werden in november 2011, uitsluitend gebaseerd op hun mensenrechtenwerkzaamheden, en later als gevolg van aan presidentieel amnestie zijn vrijgelaten.

Meer nieuws