Voormalig voorzitter L4L benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau
15 oktober 2022

Voormalig voorzitter L4L benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Op 18 september 2022 is voormalig L4L-voorzitter Phon van den Biesen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding vanwege zijn inzet als advocaat, bestuurder en lobbyist voor de rechtstaat en de mensenrechten. Van den Biesen ontving de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Marjolein Moorman.

Phon van den Biesen is 15 jaar lang, van 2004 – 2019, naast zijn veeleisende baan als advocaat, als onbezoldigd voorzitter geweest van het bestuur van L4L. Onder zijn bezielende leiding ontwikkelde L4L tot een zeer actieve speler in de nationale en internationale mensenrechtenwereld. Phon van den Biesen speelde een essentiële rol in deze ontwikkelingen.

Phon van den Biesen is sinds 1979 werkzaam als advocaat voor het publieke belang. Hij pleitte voor alle Nederlandse rechterlijke instanties, het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, het Mensenrechtenhof in Straatsburg en het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Als advocaat stond Van den Biesen regelmatig in de schijnwerpers: hij behandelde zaken met grote impact, zoals de civiele zaak tegen de Nederlandse Staat vanwege de plaatsing van kruisraketten in 1983, en de genocidezaak van Bosnië-Herzegovina tegen Servië. Met zijn werk als milieuadvocaat droeg hij bij aan de totstandkoming van de Klimaatwet in 2019.

Van den Biesen zette zijn deskundigheid ook vrijwillig in voor nationaal en internationaal publiekelijk belang. Zo zette hij zich in de jaren tachtig in voor goede en betaalbare rechtsbijstand. Daarnaast heeft Phon van den Biesen zich dertig jaar, zowel betaald als vrijwillig, ingezet als advocaat voor de vrede.

Orde van Oranje-Nassau
De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid.

Meer nieuws