Wat we doen

Om onze missie, visie en doelstellingen te bereiken, bieden we individuele en structurele ondersteuning aan advocaten en advocatenorganisaties via drie programma’s: Defend, Empower en Implement. Daarnaast proberen wij bij advocaten en andere belanghebbenden awareness te creëren over de belangrijke rol die advocaten spelen bij de bescherming van de rechtsstaat en van mensenrechten en fundamentele vrijheden.

Trial monitoring

Wanneer advocaten worden vervolgd in verband met hun professionele werkzaamheden als advocaat, kan Lawyers for Lawyers de processen tegen hen waarnemen. Bij deze trial monitoring missies observeren en verzamelen we informatie over zittingen en procedures bij rechtbanken om te beoordelen of deze voldoen aan de normen voor een eerlijk proces. Na het bijwonen van zittingen publiceren wij een rapport met aanbevelingen gericht op het verbeteren van de werking van het rechtsstelsel van een land. Hierna lobbyen wij voor implementatie en follow-up van de aanbevelingen in het rapport. Lawyers for Lawyers woonde onder andere zittingen in zaken tegen advocaten bij in Kazachstan, Syrië en Turkije.

Lees meer

Schrijfacties

Regelmatig ondersteunen wij advocaten door het schrijven van brieven aan de autoriteiten van het land waar de advocaat zich bevindt. Om het effect van onze schrijfacties te vergroten, proberen wij deze in de regel af te stemmen op schrijfacties van internationale mensenrechtenorganisaties. Het effect van onze schrijfacties wordt verder vergroot als ook individuele advocaten in groten getale brieven schrijven.

Lees meer

Fact finding missies

Rapporten van missies waarin onafhankelijke deskundigen hun bevindingen weergeven over de informatie die ze hebben vergaard en het onderzoek dat ze hebben gedaan naar de feiten over een bepaalde situatie of conflict, zijn waardevolle informatiebronnen voor de Verenigde Naties en andere staatsinstellingen en organisaties om in actie te kunnen komen. Lawyers for Lawyers ging op fact-finding missies naar onder andere de Filippijnen en Colombia.

Lees meer

Need Assessment missies

Om te kunnen analyseren waarom advocaten het onderwerp zijn van represailles, om steun te kunnen verlenen die inspeelt op de behoeften van advocaten en om de meest effectieve manieren te identificeren om tastbare resultaten en blijvende vooruitgang te bereiken, voert Lawyers for Lawyers need assessment missies uit. Lawyers for Lawyers ging onder ondere op need assessment missie naar Kirgizië in juni 2018.