Board Lawyers for Lawyers

 

Irma van den Berg

President, lawyer Six Legal

 

 

Jan de Koning

Treasurer, lawyer at De Koning Vergouwen

 

Maaike de Jong

Secretary, lawyer at Workx Advocaten

 

Judith Lichtenberg

Board member, former lawyer

 

Jeroen Brouwer

Board member, lawyer at B&C Melissen Advocaten

 

 

Sander Oudenhoven

Board member, lawyer at Voor de Zaak