Word donateur

Als non-profit-organisatie is Lawyers for Lawyers afhankelijk van donaties. Alleen met jouw steun kunnen wij ons werk voortzetten voor een wereld waarin advocaten hun werk onafhankelijk kunnen uitvoeren. Vul daarvoor het formulier hieronder in.
* Ander bedrag doneren dan het vooraf ingevulde bedrag? Dat kan natuurlijk! Wij zijn met elk bedrag, groot of klein, ontzettend blij. Doneren kan op onze bankrekening: NL69ABNA0489938655 attn Advocaten voor Advocaten (L4L)

CBF Erkenningen / ANBI-status

Lawyers for Lawyers is een door het CBF Erkend Goed Doel. U kunt er dus van op aan dat er verantwoord met uw geld wordt omgegaan. Voor de Belastingdienst zijn wij een algemeen nut beogende instelling (ANBI, RSIN 814056453). Dit levert donateurs onder bepaalde voorwaarden belastingvoordeel op.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in een oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.