Advocaten moeten hun beroep

onafhankelijk kunnen uitoefenen

Over Lawyers for Lawyers

Lawyers for Lawyers komt op voor bedreigde advocaten. We helpen advocaten om hun taak als beschermer van de rechtsstaat vrij en onafhankelijk te kunnen uitoefenen en zetten ons in om vervolging van advocaten te voorkomen of te beëindigen.

Actueel

Speciale consultatieve status

Lawyers for Lawyers heeft een speciale consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (VN), de zogeheten ECOSOC status. Dit geeft ons het recht actief deel te nemen aan sessies van belangrijke VN-organen zoals de VN-Mensenrechtenraad en het VN-Mensenrechtencomité.

Lees verder

CBF Erkenningen / ANBI-status

Lawyers for Lawyers is een door het CBF Erkend Goed Doel. U kunt er dus van op aan dat er verantwoord met uw geld wordt omgegaan. Voor de Belastingdienst zijn wij een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit levert donateurs onder bepaalde voorwaarden belastingvoordeel op.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in een oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Word donateur

Focusgroepen

Lawyers for Lawyers komt op voor advocaten die in uiterst moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Ook jij kunt je inzetten. Door deel te nemen aan een focusgroep en zo ondersteuning te bieden aan ons bekende advocaten. Of door je in te zetten voor advocaten in een bepaalde regio.

Meer informatie