Advocaten moeten hun beroep

onafhankelijk kunnen uitoefenen

Over Lawyers for Lawyers

Lawyers for Lawyers komt op voor bedreigde advocaten. We helpen advocaten om hun taak als beschermer van de rechtsstaat vrij en onafhankelijk te kunnen uitoefenen en zetten ons in om vervolging van advocaten te voorkomen of te beëindigen.

Actueel

Speciale consultatieve status

Lawyers for Lawyers heeft een speciale consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (VN), de zogeheten ECOSOC status. Dit geeft ons het recht actief deel te nemen aan sessies van belangrijke VN-organen zoals de VN-Mensenrechtenraad en het VN-Mensenrechtencomité.

Lees verder

CBF Erkenningen / ANBI-status

Lawyers for Lawyers is een door het CBF Erkend Goed Doel. U kunt er dus van op aan dat er verantwoord met uw geld wordt omgegaan. Voor de Belastingdienst zijn wij een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit levert donateurs onder bepaalde voorwaarden belastingvoordeel op.

Word donateur

Focusgroepen

Lawyers for Lawyers komt op voor advocaten die in uiterst moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Ook jij kunt je inzetten. Door deel te nemen aan een focusgroep en zo ondersteuning te bieden aan ons bekende advocaten. Of door je in te zetten voor advocaten in een bepaalde regio.

Meer informatie