Vrienden

Vakgenoten die bedreigd worden vanwege hun werk, blijven onze steun verdienen. Lawyers for Lawyers is een onafhankelijke stichting. Voor advocaten, door advocaten. Ons werk is daarom alleen mogelijk dankzij onder andere de steun van onze Vrienden.

Vrienden verbinden zich voor een periode van 5 jaar aan Lawyers for Lawyers en aan ons werk voor een vrije en onafhankelijke advocatuur. Hun periodieke schenking helpt ons om te professionaliseren en om structureel te groeien.

100 nieuwe vrienden
De komende vier jaar wil Lawyers for Lawyers 100 nieuwe vrienden maken. Vrienden
doneren via een periodieke schenking. Vrienden doneren voor minimaal vijf jaar en dat heeft
als voordeel dat de gift voor de donateur aftrekbaar is. Voor de hoogte van de donatie geeft
Lawyers for Lawyers een vrijblijvende richtlijn:

  • minimaal 500 euro per jaar voor inkomens tot 100.000 euro
  • minimaal 1.000 euro per jaar voor inkomens boven 100.000 euro
  • minimaal 2.500 euro per jaar voor inkomens boven 500.000 euro per jaar

Trots op onze vrienden
Lawyers for Lawyers is trots op alle vrienden en noemt hen graag in het jaarverslag, met
naam of als anonieme gever. Vrienden zijn VIP gast bij jaarlijkse evenementen van Lawyers
for Lawyers en worden uitgenodigd voor speciale ontmoetingen met internationale collega’s
die door Lawyers for Lawyers worden ondersteund.