Colombia Caravana 2012: Lawyers for lawyers bezoekt bedreigde advocaten
26 september 2012

Colombia Caravana 2012: Lawyers for lawyers bezoekt bedreigde advocaten

Evenals in 2010 heeft Lawyers for Lawyers ook dit jaar deelgenomen aan Caravana Internacional de Juristas (Caravana). Van 26 augustus 2012 tot 1 september 2012 hebben Jos Boertjens en Alice Krispijn met een groep van ongeveer 40 advocaten, rechters en andere juristen een bezoek gebracht aan Colombia. De Caravana wordt vanuit Londen georganiseerd in samenwerking met lokale Colombiaanse advocaten. Een van de belangrijkste doelen is om de zichtbaarheid van het werk van Colombiaanse mensenrechtenadvocaten te vergroten. Om dit te bereiken spreken de verschillende deelnemers in Bogota en in een aantal andere Colombiaanse regio’s enerzijds met rechters en met advocaten en hun cliënten en anderzijds met autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie, de ombudsman, ambassades en ministeries. Tijdens al deze gesprekken wordt aandacht besteed aan algemene problemen bij toegang tot het recht, de oorzaken van die problemen en mogelijke oplossingen. Daarnaast komt specifiek de positie van advocaten en mensenrechtenverdedigers aan de orde, al dan niet aan de hand van individuele zaken van bedreigde of vermoorde advocaten.

De gevoerde gesprekken hebben duidelijk gemaakt dat de positie van advocaten in Colombia die zich specifiek richten op mensenrechten-zaken nog altijd zeer moeilijk is. Hoewel de huidige regering zich minder stigmatiserend uitlaat over het werk van mensenrechtenadvocaten en er ook nieuwe wetgeving wordt aangenomen die positieve effecten nastreeft voor de positie van mensenrechtenadvocaten, heeft dit nog niet tot een daadwerkelijke verbetering voor de positie van advocaten geleid. Daar komt bij dat problemen rondom de teruggave van land aan oorspronkelijke bewoners en rondom het verstrekken van vergunningen voor mijnen en wegenaanleg nieuwe dreiging opleveren.

De Caravana heeft Jos en Alice de mogelijkheid geboden om contact te leggen met plaatselijke advocaten en andere betrokkenen. Dit maakt het in de toekomst makkelijker om de situatie ter plaatse te blijven volgen en te begrijpen en om snel in actie te komen als dat nodig is. Het bezoek aan Colombia heeft helaas ook duidelijk gemaakt dat dat geen overbodige luxe is. Vele advocaten die zij hebben ontmoet worden bedreigd en kunnen hun werk slechts doen met gevaar voor eigen leven.

Naast plaatselijke contacten levert de Caravana ook een internationaal netwerk van organisaties op, die zich net als Lawyers for Lawyers inzetten voor de positie van advocaten in Colombia. 

Meer nieuws