Colombia L4L spreekt Carreño en Jimenez
6 november 2009

Colombia L4L spreekt Carreño en Jimenez

Op 6 november 2009 sprak L4L met advocaten uit Colombia. Het gaat om de mensenrechtenverdedigers Eduardo Carreño van het advocatencollectief José Alvear Restrepo (CAJAR), en Agustín Jimenez van het Comité voor Solidariteit met Politieke Gevangenen (CSPP).

Beiden zetten zich in Colombia dagelijks in voor de verbetering van de situatie van burgers wier mensenrechten niet worden gerespecteerd. Onder deze burgers bevinden zich veel advocaten. De organisatie van Agustín richt zich daarbij op politieke gevangenen die zij onder andere juridische hulp biedt. Zij wordt hierbij geholpen door advocaten als Eduardo.

Het advocatencollectief CAJAR verdedigt de rechten van mensenrechtenactivisten die zijn opgepakt en worden bedreigd door paramilitaire groeperingen. Daarnaast probeert het internationaal ruchtbaarheid te geven aan de slechte mensenrechtensituatie in Colombia. Door het inzetten van rechtenstudenten bij hun werk tracht het collectief te bewerkstelligen dat de volgende generatie juristen meer besef krijgt van het belang van de mensenrechten.

Een belangrijk doel van beide organisaties is om advocaten in Colombia minder kwetsbaar te maken voor bedreiging en criminalisering door de overheid en paramilitaire groeperingen. Iedereen die werkt voor één van beide organisaties staat onder constante dreiging. Het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens heeft de Colombiaanse staat opgedragen preventieve beschermingsmaatregelen te treffen ten aanzien van de individuele werknemers van de twee organisaties.

Agustín en Eduardo gaven tijdens het gesprek aan dat onafhankelijke rechtspleging in Colombia onvoldoende gewaarborgd is. Voorvechters van mensenrechten krijgen voortdurend te maken met aangiftes tegen hen waarbij gebruik is gemaakt van onbetrouwbaar bewijs. Hiertoe behoren onder andere getuigenverklaringen die zijn afgelegd door getuigen die voor hun persoonlijke veiligheid afhankelijk van overheidsbescherming. Zij zijn dus gemakkelijk te beïnvloeden. Ook wordt bewijs gebruikt dat afkomstig is van veiligheidsdiensten.

Rechters en aanklagers die deze problemen aan de orde stellen en die betrokken zijn bij processen tegen corrupte overheidsfunctionarissen worden veelal ernstig bedreigd. Een groot gedeelte van de rechters van het Hooggerechtshof van Colombia heeft bijvoorbeeld bescherming gevraagd en gekregen van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens. Deze bescherming dient echter feitelijk te worden geboden door de Colombiaanse overheid. Formeel ontvangt men die bescherming maar in de praktijk ontbreekt het daar vaak aan.

Tijdens het gesprek kwamen verschillende mogelijkheden aan de orde waarop L4L er in de toekomst aan kan bijdragen dat de rechten van advocaten in Colombia worden veiliggesteld. Agustín en Eduardo vertelden dat schrijfacties veel effect hebben en dat internationale druk nodig blijft. Hun organisaties zullen ertoe bijdragen dat L4L in de toekomst op de hoogte wordt gehouden van schrijnende gevallen van individuele advocaten zodat daaraan in Nederland en internationaal bekendheid kan worden gegeven.

Meer nieuws