Colombia L4L steunt amicus curiae CCJ
2 augustus 2010

Colombia L4L steunt amicus curiae CCJ

Op 5 maart 2010 hebben de Commision Colombiana de Juristas (CCJ) en de Colombiaanse NGO Corporación Reiniciar een verzoekschrift ingediend om (een deel van) wet 1288 uit 2009 in strijd met de grondwet van Colombia te laten verklaren. Deze wet “… bepaalt de normen die juridische basis geven aan de activiteiten van inlichtingen- en ‘counter-intelligence’-diensten zodat die hun institutionele en juridische functies kunnen uitoefenen.” Het verzoekschrift beargumenteert dat verschillende artikelen van de wet in strijd zijn met de Colombiaanse grondwet en met internationale verdragen die betrekking hebben op mensenrechten die geratificeerd zijn door Colombia.

Meer specifiek wordt uiteengezet dat de wet niet voorziet in een adequate, effectieve en onafhankelijke controle van de activiteiten van inlichtingendiensten; resulteert in obstakels voor onderzoek, veroordeling en bestraffing van schendingen van mensenrechten; en het recht op toegang tot informatie en de persvrijheid schaadt. Een samenvatting van het verzoekschrift vindt u hier (in het Spaans). Het volledige verzoekschrift is via de site van CCJ te vinden.

CCJ heeft bij het Corte Constitucional van Colombia een amicus curiae-brief ingediend waarin een overzicht wordt gegeven van de bestaande internationale standaarden met betrekking tot de bescherming van de mensenrechten door inlichtingendiensten. Het doel van de amicus is dat het Corte Constitucional van Colombia, op het moment dat zij over het verzoekschrift oordeelt, bovengenoemde internationale standaarden incorporeert in haar analyse, en die in acht neemt als criteria om te oordelen of (bepaalde artikelen van) de wet al dan niet in strijd moeten worden verklaard met de grondwet. De amicus kunt u hier vinden (in het Spaans).

L4L heeft ter ondersteuning een zgn. ‘adhesion’ als bijlage bij de amicus curiae-brief ondertekend, omdat het gebrek aan controle op de activiteiten van inlichtingendiensten bijdraagt aan het feit dat veel advocaten in Colombia hun beroep niet ongehinderd kunnen uitoefenen.

Meer nieuws