Colombia Rapport Caravana 2012 gepubliceerd
24 mei 2013

Colombia Rapport Caravana 2012 gepubliceerd

Op 21 mei is het rapport van het derde bezoek van de Caravana de Juristas aan Colombia in 2012, waaraan L4L samen met Rechters voor Rechters deelnam, gepubliceerd. Ook werd het die dag aangeboden aan de Colombiaanse ambassadeur in Nederland, Eduardo Pizarro Leongómez. De Caravana is een tweejaarlijkse internationale delegatie van juristen.

Uit het rapport blijkt dat de grootste zorg is dat moorden, bedreigingen en stigmatisatie van advocaten en rechters in Colombia niet afnemen. Advocaten kunnen daardoor hun functie niet uitoefenen, waardoor de toegang tot het recht van alle burgers wordt beperkt. Vooral advocaten die opkomen voor mensen die van hun land verdreven zijn, voor slachtoffers van misdrijven door militairen of politieambtenaren en voor familieleden van verdwenen personen worden stelselmatig lastig gevallen. De herkomst van de dreiging is niet altijd goed vast te stellen. De Colombiaanse overheid slaagt er niet in om de advocaten tegen de voortdurende dreiging te beschermen. Ook rechters en hun families worden bedreigd. Een groter gevaar voor de rechters en hun onafhankelijkheid is het gebrek aan respect voor hen. Ondanks andersluidende beloftes heeft President Santos de gewoonte van zijn voorganger om ondermijnende kritiek te leveren op rechters en hun uitspraken voorgezet. Naast het algemene overkoepelende rapport ‘Protecting access to justice’  is ook een separaat rapport beschikbaar specifiek met betrekking tot de zorgwekkende situatie van de rechterlijke macht in Colombia onder de titel ‘Judges at Risk’.

De gepubliceerde rapporten bevatten concrete aanbevelingen aan de Colombiaanse autoriteiten om de situatie van advocaten en rechters te verbeteren. In 2014 zal de volgende Caravana de Juristas naar Colombia vertrekken om te bekijken hoe de situatie zich dan heeft ontwikkeld. L4L nam voor de tweede maal deel aan de Caravana de Juristas, Rechters voor Rechters voor de eerste keer.

 

 

 

Meer nieuws