DRC Advocaat onderwerp van intimidatie
17 februari 2014

DRC Advocaat onderwerp van intimidatie

Didier Kalemba, een advocaat van uit de Democractische Republiek Congo, was recentelijk het onderwerp van intimidatie. Hij kreeg een aantal bedreigende telefoontjes, waarin hem opgedragen werd te verschijnen op het hoofdkwartier van de Agence Nationale de Renseignements (ANR, National Intelligence Agency) op de ochtend van 3 februari . Toen hij dit bevel niet opvolgde, werd hij opnieuw gebeld, waarbij de beller hem en zijn familie bedreigde. Op 12 februari 2014 heeft Didier Kalemba een officiële klacht ingediend bij het kantoor van het openbaar ministerie in verband met deze intimidatie.

Didier Kalemba is een advocaat die optreedt voor de Association Congolaise pour l’ Accès à la Justice (ACAJ, Congolese vereniging voor toegang tot de rechter). Zijn werk richt zich vooral op zaken van willekeurig gedetineerde personen, in het bijzonder politieke gevangenen of gewetensgevangenen.

L4L is nauw in contact met een aantal advocaten uit Congo. L4L beraadt zich momenteel op maatregelen te nemen voor Didier Kalemba.

Voor meer informatie zie hier.

Meer nieuws