Kazachstan L4L waarnemer bij rechtszaak Lyubov Agushevich en Polina Zhukova
7 april 2014

Kazachstan L4L waarnemer bij rechtszaak Lyubov Agushevich en Polina Zhukova

De rechter besloot tijdens een korte zitting op 26 maart 2014 dat Lyubov Agushevich en Polina Zhukova van het tableau geschrapt blijven. L4L was aanwezig om de zaak waar te nemen. De vertegenwoordiger van de Kazachstaanse Orde stelde tijdens de zitting dat beide advocaten gestraft werden voor het feit dat ze actief zijn. Hier lijkt sprake van te zijn aangezien beide advocaten zeer nauwgezet en gepassioneerd hun cliënten verdedigden. 

Agushevich en Zhukova voerden hun eigen verdediging. Tijdens het uitspreken van het vonnis gebeurde iets vreemds: de rechter verklaarde niet dat de uitspraak definitief is en dat zou betekenen dat er geen mogelijkheid is om in hoger beroep te gaan. Dit terwijl de rechter bij wet verplicht is om een vonnis definitief verklaren. Er zijn twee mogelijke verklaringen waarom dit niet gebeurde: óf de rechter is het vergeten, en handelde daarmee in strijd met de wet, óf ze liet hiermee een mogelijkheid open voor heroverweging in een later stadium. Voor opheldering is het momenteel wachten op de schriftelijke motivering. 

Wat is er gebeurd?

Advocaten Lyubov Agushevich en Polina Zhukova vertegenwoordigden een verdachte in een strafzaak. Tijdens zijn proces hebben zij onder andere moties en verzoeken ingediend. Terwijl de advocaten beweren dat ze slechts de rechten van hun cliënt verdedigden met behulp van hun professionele vaardigheden, heeft de rechter hun acties geïnterpreteerd als schendingen van de beroepsethiek.

Volgens de rechter bestond het wangedrag van de advocaten onder meer uit het overleggen van een verklaring van onschuld van hun cliënt en het indienen van een motie om een getuige, die de hoorzitting bijwoonde, te onderzoeken. De rechter beschuldigde één van de advocaten bovendien voor ‘het stellen van een vraag waar zij het antwoord al op wist’ en ‘het hardop lezen van een pagina uit het dossier’.

Meer nieuws