Kazachstan Schrapping van advocaten vanwege 'schenden beroepsethiek'
31 januari 2014

Kazachstan Schrapping van advocaten vanwege ‘schenden beroepsethiek’

 

Twee advocaten uit Kazachstan zijn van het tableau geschrapt, slechts omdat zij hun werk deden als advocaat. De rechtmatigheid van een van deze schrappingen zal nu worden beoordeeld door het Hooggerechtshof.


Wat is er gebeurd?
Advocaten Lyubov Agushevich en Polina Zhukova vertegenwoordigden een verdachte in een strafzaak. Tijdens zijn proces hebben zij onder andere moties en verzoeken ingediend. Terwijl de advocaten beweren dat ze slechts de rechten van hun cliënt verdedigden met behulp van hun professionele vaardigheden, heeft de rechter hun acties geïnterpreteerd als schendingen van de beroepsethiek.

Volgens de rechter bestond het wangedrag van de advocaten onder meer uit het overleggen van een verklaring van onschuld van hun cliënt en het indienen van een motie om een getuige, die de hoorzitting bijwoonde, te onderzoeken. De rechter beschuldigde ook een van de advocaten voor ‘ het stellen van een vraag waar zij het antwoord al op wist’ en ‘het hardop lezen van een pagina uit het dossier’.

Gevolgen
Het ministerie van Justitie is een procedure gestart tegen Agushevich en Zhukova voor het overtreden van de beroepsethiek en hun licenties als advocaat werden ingetrokken. Als gevolg hiervan zijn de advocaten niet langer gerechtigd hun beroep als advocaat uit te oefenen.

Een van de advocaten, Polina Zhukova, heeft haar schrapping aangevochten. Zij heeft een motie ingediend om de procedure te hervatten en de rechtmatigheid van haar schrapping te heroverwegen. Nadat het Hooggerechtshof besloot om deze motie te handhaven, begon op 23 januari de beroepsprocedure.  De zitting voor het Hooggerechtshof vond plaats op 26 februari, maar heeft nog niet tot een uitspraak geleid.

Zorgen
Lawyers for Lawyers is bezorgd over de situatie van advocaten in Kazachstan. Wij ontvingen informatie over andere advocaten die geïntimideerd werden, of geschrapt op oneigenlijke gronden, vermoedelijk om te voorkomen dat zij hun werk doen. De schrapping van Lyubov Agushevich, Polina Zhukova en andere advocaten in Kazachstan lijkt in strijd te zijn met de internationale normen, onder meer met de ‘Basic Principles on the Role of Lawyers’. Bovendien kan deze schrapping een ‘chilling effect’ op de advocatuur hebben; advocaten kunnen terughoudend worden om cliënten in gevoelige zaken bij te staan. 

Volgende stappen
Lawyers for Lawyers is verheugd over het besluit van het Hooggerechtshof om de schrapping van Polina Zhukova te beoordelen en zal nauwlettend blijven toezien op haar zaak en andere gevallen van schrapping of schorsing van de advocaten op oneigenlijke gronden. We zullen later dit jaar ook een submission bij de Human Rights Council indienen in het kader van de Universal Periodic Review van Kazachstan later dit jaar.

 

Meer nieuws