L4L Submissions Iran en Vietnam Mensenrechtenraad
29 mei 2014

L4L Submissions Iran en Vietnam Mensenrechtenraad

L4L heeft op 26 mei samen met Lawyers Rights Watch Canada (LRWC) twee submissions ingediend voor de VN-Mensenrechtenraad over de mensenrechtensituatie in Iran en Vietnam.

Submission Iran

In de submission voor Iran, die mede ondertekend werd door het Asian Legal Resource Centre (ALRC), vragen wij aandacht voor onrechtmatige vervolging en arbitraire detentie van advocaten. Advocaten in Iran zijn het slachtoffer van politiek gemotiveerde processen en detentie voor het uitoefenen van hun beroep. De advocaten in gevangenschap wordt de toegang tot medische zorg en juridische representatie ontzegd.

LRWC, L4L en ALRC dringen er bij de Human Rights Council op aan dat zij Iran moeten oproepen om onder andere:
– Een bezoek en onderzoek van de Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers toe te staan.
– Het vrijlaten van de volgende advocaten die op dit moment in de gevangenis zitten: Abdolfattah Soltani, Afshin Karampour, Amir Eslami, Mustafa Daneshju, Omid Behrouzi, Farshid Yadollahi, Kambiz Norouzi, Mohammed Seyfzadeh, Mohammed Ali Dadkhah; Javid Houtan Kian, Hemid Valai, Hassan Sarchahi and Kambiz Norouzi.
– Het onmiddellijk vrijlaten van alle andere advocaten die op dit moment vast zitten voor het uitvoeren van hun professionele plichten.
– Gehoor te geven aan de internationale juridische verplichtingen om adequate medische zorg te verlenen aan gedetineerde advocaten en andere gevangenen.

U kunt het volledige statement hier vinden.

Submission Vietnam

L4L en LRWC vragen aandacht voor het feit dat Vietnam in strijd handelt met internationale mensenrechten verplichtingen, waaronder de verplichting om te beschermen en om de vrijheid van meningsuiting en vergadering van advocaten en andere mensenrechtenverdedigers te waarborgen. Vietnam onderwerpt hen aan onrechtmatige vervolging, oneerlijke processen die niet voldoen aan internationale eisen van rechtvaardigheid en arbitraire detentie.

L4L en LRWC verzoeken de Mensenrechtenraad om maatregelen te nemen, zodat onder andere gehoor wordt gegeven aan:
– De toezegging van Vietnam om te voldoen aan internationale mensenrechtenverdragen, waaronder de United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers;
– Het door Vietnam herzien van de vonnissen van advocaten Nguyen Van Dai, Le Cong Dinh en Le Quoc Quan herziet en hun onmiddellijke vrijlating uit de gevangenis en vrijstelling van huisarrest garandeert;
– Het heroverwegen van de verbanning van advocaat Cù Huy Hà Vũ door Vietnam.

Zie het volledige statement hier.

De 47 lidstaten van de Mensenrechtenraad zullen tussen 10 en 27 juni bijeen komen in Genève om de mensenrechten situatie wereldwijd te bespreken.

Meer nieuws