Libanon Muhamad Mugraby vrijgesproken
3 december 2008

Libanon Muhamad Mugraby vrijgesproken

Goed nieuws uit Beiroet: in een baanbrekend vonnis heeft de Libanese rechter beslist dat het uiten van kritiek op de mensenrechtensituatie in Libanon wordt beschermd door het grondrecht van vrijheid van meningsuiting. Op 27 november 2008 is dr. Muhamad Mugraby, prominent advocaat en mensenrechtenactivist, vrijgesproken van ‘minachting voor functionarissen van de Staat’. Mugraby werd daarvan beschuldigd omdat hij in 2003 een verklaring had afgelegd voor het Europees Parlement over ernstige misstanden binnen het Libanese justitiële apparaat.

Voor dezelfde feiten was Mugraby in 2004 ook al vervolgd, gearresteerd en gevangen gezet. Na een storm van internationale protesten en een bezoek ter plaatse van een grote Nederlandse advocatendelegatie werd hij toen door de militaire strafrechter vrijgesproken. Het is ook in Libanon niet toegestaan iemand tweemaal te vervolgen voor hetzelfde feit (ne bis in idem). Toch is dat gebeurd, in strijd met artikel 14 lid 7 van het IVBPR. De uitkomst van deze tweede strafzaak tegen Mugraby geeft desondanks hoop voor de toekomst.

Mugraby heeft altijd volgehouden dat zijn kritiek op de Libanese autoriteiten slechts tot doel heeft de integriteit, onafhankelijkheid en effectiviteit van het justitiële apparaat te bevorderen. De rechter heeft deze zienswijze van Mugraby aanvaard: “zijn betoog, in het kader van zijn presentatie (voor het Europees Parlement), ontbeert iedere minachting en kwalificeert als zowel wetenschappelijk als praktisch.” De rechter concludeert dat “de verklaringen van de verdachte uitingen zijn van een juridische zienswijze, binnen de wettelijke kaders en zonder schending van wettelijke bepalingen.”

Dit vonnis is opmerkelijk, aangezien Mugraby al vele jaren het slachtoffer is van intimidatie en processen bij straf- en militaire rechtbanken. In al die gevallen werd Mugraby aangevallen op zijn kritische houding ten opzichte van de Libanese autoriteiten in het algemeen en het justitiële apparaat in het bijzonder. Nu de rechter heeft geoordeeld dat Mugraby’s verklaring voor het Europees Parlement geen minachting voor functionarissen van de Staat bevat, zou hetzelfde moeten gelden voor alle overige gevallen waarin Mugraby en andere mensenrechtenstrijders het falen van de rechtsstaat in Libanon aan de kaak hebben gesteld.

Het lijkt er op dat hiermee de inspanningen van L4L gedurende de afgelopen vier jaar vruchten beginnen af te werpen. Niet alleen stuurde L4L een aantal advocaten naar Beiroet teneinde confrère Mugraby bij één van zijn voorgaande strafzaken bij te staan, maar ook benaderde L4L de Europese Commissie en had overleg met de Nederlandse Mensenrechtenambassadeur. Met name deze laatste bewerkstelligde dat het Europese Ambassadeurscorps in Beiroet zich actief met de situatie van Mugraby is gaan bezighouden en daarover diverse gesprekken met de Libanese autoriteiten heeft gevoerd. Overigens loopt er nog een aantal straf- en disciplinaire zaken tegen Mugraby. In al die zaken gaat het ook om vervolging van Mugraby vanwege zijn kritische houding tegenover het juridische establishment in Libanon.

Meer nieuws

3 februari 2023

Intervention letters – defending lawyers and human rights. Chang Weiping & Ding Jiaxi

China

Together with the Law Society of England and Wales, Lawyers’ Rights Watch Canada and the International Bar Association’s Human Rights Institute, we have written intervention letters in which we express our concerns about the arrest, detention, prosecution and torture of

Lees verder
31 januari 2023

Joint Statement on the forced deportation of human rights lawyer Salah Hammouri

Occupied Palestinian Territory

Lawyers for Lawyers, the International Bar Association’s Human Rights Institute and Lawyers’ Rights Watch Canada are concerned about the forced deportation of Salah Hammouri. As a lawyer, Mr. Hammouri represents political prisoners in Israeli and Palestinian prisons. He has been

Lees verder
27 januari 2023

Interview Nazeli Vardanyan: “Nothing can stop me as an environmental lawyer, I will fight until justice is done. International solidarity and support will guarantee the safety of environmental lawyers around the world”

Armenia

Illustration: Joost Hölscher The Armenian environmental lawyer, Nazeli Vardanyan, is admirable for her commitment to protecting Armenia’s environment. She is the founder and director of Armenian Forests Environmental NGO, which is committed to afforestation, reforestation, nature protection, engagement of community

Lees verder
26 januari 2023

Killing of Eswatini human rights lawyer Thulani Maseko

eSwatini

Lawyers for Lawyers received the shocking news that, on 21 January 2023, Eswatini human rights lawyer Thulani Maseko was shot death in his home. This killing was condemned by the Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers. Thulani

Lees verder