Mexico Advocaat Alba Cruz opnieuw bedreigd
3 februari 2011

Mexico Advocaat Alba Cruz opnieuw bedreigd

Op 11 januari 2011 heeft Alba Cruz Ramos opnieuw bedreigingen ontvangen in verband met haar werk als advocate van slachtoffers van martelingen in gevangenissen en van betrokkenen bij de grote opstand in Oaxaca in 2006. Wij vrezen voor de veiligheid en het leven van Alba Cruz. Ze maakt deel uit van het Comité 25 de Noviembre. In dat comité zet Alba zich als advocaat in voor het verbeteren van de situatie van politieke gevangenen, van mensenrechtenactivisten en van burgers die gevangen zitten zonder dat daarvoor een wettelijke basis bestaat. Met haar werk probeert Alba de straffeloosheid in de regio Oaxaca en de martelpraktijken in de gevangenissen te bestrijden.

In mei 2010 heeft L4L met Alba Cruz gesproken. Zij gaf toen aan dat de bedreigingen haar het werk ernstig bemoeilijken. L4L heeft vervolgens een eerste schrijfactie georganiseerd om bekendheid te geven aan de situatie van Alba Cruz. Helaas ontvingen wij nu berichten dat Alba opnieuw is bedreigd in een sms-bericht. Ook deze bedreiging is erop gericht om haar werkzaamheden voor slachtoffers van mensen-rechtenschendingen in Oaxaca te bemoeilijken.

Om de autoriteiten op de hoogte te houden van de situatie van Alba Cruz, en hen op te roepen in te grijpen, organiseerde L4L opnieuw een schrijfactie in februari 2011. Zie hier de brieven zoals deze door L4L zijn verstuurd.

Voor meer informatie over de situatie van Alba Cruz, zie ook deze website (Engels).

Meer nieuws