Mexico L4L spreekt met Alba Cruz en Silvia Vázquez
21 juni 2012

Mexico L4L spreekt met Alba Cruz en Silvia Vázquez

Op 21 juni 2012 ontmoette de focusgroep Latijns Amerika de twee Mexicaanse advocaten Alba Cruz en Silvia Vázquez. Alba en Silvia waren via Peace Brigades International op speaking tour in Europa. Het was een inspirerende bijeenkomst, waarbij het goed was Alba nogmaals te spreken en Silvia voor het eerst te ontmoeten.

Alba vertelde ons dat in het zuiden van Mexico nog steeds veel problemen zijn rondom de erkenning van de misstanden bij opstanden in Oaxaca in 2006. De opstanden hebben er destijds geleid tot een politieke wending, waarbij veel mensen op hoge posities binnen de regionale overheid zijn afgetreden. Op de lagere posten binnen de overheidsorganen zitten echter nog steeds dezelfde personen. Deze mensen houden tegen dat er daadwerkelijk iets wordt gedaan voor de slachtoffers van de opstanden. Alba zet zich al jaren voor deze slachtoffers in. Inmiddels is zij bezig met de introductie van een wet die de nabestaanden en slachtoffers recht geeft op compensatie. Hoe dichter de wet bij implementatie komt hoe scherper de bedreigingen aan het adres van Alba worden.

Silvia werkt in een hele andere regio van Mexico, namelijk in het noorden bij de grens met de Verenigde Staten. De belangrijkste problemen zijn daar gerelateerd aan de afspraken die Mexico met de Verenigde Staten heeft gemaakt om de drugshandel in dat gebied te beperken. Vele mensen zitten zonder proces vast door middel van een methode die Arraigo heet. Hierdoor kunnen mensen tot tachtig dagen worden vastgezet zonder rechterlijke beslissing. Vaak worden deze mensen tijdens hun detentie gemarteld. Silvia vertelt dat bijna 90% van de vastgezette personen uiteindelijk geen aanklacht krijgt. Van deze mensen staat dan ook vast dat zij onterecht hebben vastgezeten.

Zowel Silvia als Alba gaf aan dat de situatie zeker verbetert door acties vanuit het buitenland. Brieven aan internationale instanties en inzendingen bij de Universal Periodic Review van de VN Mensenrechtenraad zijn dan ook nuttig. Zij vragen ons om in deze uitingen duidelijk aan de kaak te stellen dat bepaalde methode die worden gebruikt om de drugshandel te bestrijden, zoals de Arraigo, in strijd zijn met de Mexicaanse en de internationale wetgeving.

Het was goed om Alba en Silvia te ontmoeten.

Meer nieuws