Moldavië Vervolging van mensenrechten advocaat Anna Aladova
12 september 2012

Moldavië Vervolging van mensenrechten advocaat Anna Aladova

Anna Aladova, mensenrechtenadvocaat uit Moldavië, werd op 15 augustus 2012 in kennis gesteld van het feit dat het Hooggerechtshof van Moldavië zal beoordelen welke rechterlijke autoriteit bevoegd is om de strafrechtelijke aanklachten tegen haar te onderzoeken en te beoordelen.

Aladova werkt voor het Regionaal Bureau van de Nationale Raad voor Rechtshulp (NLAC) in Moldavië. Ze staat onder andere slachtoffers van schendingen van mensenrechten bij. Ook vertegenwoordigt ze cliënten bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in verschillende zaken.

Op 23 januari 2012 werd duidelijk dat Aladova werd aangeklaagd voor ‘fraude’. Volgens de adjunct-procureur die Aladova aanklaagde, zou zij (naar verluid op basis van valse informatie) gelden hebben ontvangen voor diensten die ze niet zou hebben verricht. In een privé gesprek dat Aldova na deze aanklacht had met de adjunct-procureur (en dat Aladova in het geheim heeft opgenomen), zou haar verteld zijn dat er andere redenen zijn voor haar vervolging. Ze zou “te veel praten”. Enkele weken voorafgaand aan de aanklacht had Aladova een klacht ingediend tegen de politie. De reden daarvoor was dat de politie weigerde om de verblijfplaats van een van haar cliënten bekend te maken die op onbekende locatie werd vastgehouden. De betrokken politie ambtenaar bejegende haar agressief, zei dat ze teveel praatte en dreigde met strafrechtelijke vervolging. Aladova zelf geeft aan dat dit volgens haar de ware reden voor de aanklacht is.

In navolging van dit gesprek heeft Aladova op 14 februari 2012 een klacht ingediend bij de Officier van Justitie, waarbij ze gesteld heeft dat ze onrechtmatig wordt vervolgd. Ze heeft gevorderd dat de aanklachten tegen haar worden gestaakt. Ook wil ze dat maatregelen genomen worden tegen haar vervolgers. Haar klacht werd afgewezen.

L4L veroordeelt de strafrechtelijke aanklacht jegens Anna Aladova, omdat deze gericht lijken te zijn op haar legitieme activiteiten als advocaat. L4L blijft de zaak monitoren en beraadt zich momenteel over de te nemen acties voor Anna Aladova.

Meer nieuws