Nepal Mensenrechtenraad bespreekt Universal Periodic Review
1 januari 2011

Nepal Mensenrechtenraad bespreekt Universal Periodic Review

Eind januari 2011 vond in Genève de tiende sessie van de werkgroep Universal Periodic Review (UPR) van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties plaats. In het kader van de UPR wordt vierjaarlijks van alle VN-leden onderzocht of zij de VN-mensenrechten-verdragen voldoende naleven. Eén van de landen die in het kader van de tiende UPR-sessie werd be-oordeeld, is Nepal. Mensenrechtenverdedigers – waaronder advocaten die zich voor mensenrechten inzetten – worden in Nepal regelmatig tegengewerkt. Verschillende internationale organisaties hebben in het kader van de UPR de positie van mensenrechtenverdedigers in Nepal aan de kaak gesteld.

De focusgroep Nepal van L4L heeft het UPR met betrekking tot Nepal gevolgd. Op 25 januari 2011 heeft vrijwilliger Marnix de Planque namens L4L de plenaire vergadering van de Mensenrechtenraad, waarin de resultaten van het UPR zijn besproken, bijgewoond. Tijdens deze vergadering hebben verschillende VN-leden (waaronder de VS, Frankrijk, Noorwegen en Tsjechië) Nepal de aanbeveling gedaan om de positie van mensenrechtenverdedigers te verbeteren. Blijkens het concept-eindverslag heeft Nepal inmiddels toegezegd concrete maatregelen te zullen nemen om de veiligheid van mensenrechtenverdedigers in Nepal te verbeteren.

Meer nieuws