Swaziland L4L stuurt brieven voor advocaat Thulani Maseko
14 juni 2014

Swaziland L4L stuurt brieven voor advocaat Thulani Maseko

Op 13 juni 2014 heeft L4L brieven verzonden naar de autoriteiten van Swaziland, om hen op te roepen tot de onmiddellijke vrijlating van advocaat Thulani Maseko.

Thulani Maseko werd tezamen met journalist Bheki Makhubu op 17 maart 2014 gearresteerd nadat ‘Chief Justice’ Ramodibedi een arrestatiebevel tegen hen had uitgevaardigd op verdenking van ‘minachting van de rechtbank’. Deze verdenking lijkt samen te hangen met een aantal kritische artikelen die Thulani Maseko en Bheki Makhubu in februari en maart 2014 schreven over de arrestatie van het Hoofd Motorvoertuigeninspectie, Bhantshana Gwebu. Gwebu werd gearresteerd nadat hij een rechter van de het hooggerechtshof had aangehouden vanwege een verkeersovertreding. Maseki en Makhubu zetten in de artikelen hun vraagtekens bij de integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het justitieel apparaat in Swaziland.

Bij uitspraak van 6 april 2014 oordeelde de rechtbank dat de arrestatiebevelen, de aanklachten en de voorlopige hechtenis niet rechtsgeldig zijn. Thulani Maseko en Bheki Makhubu werden vrijgelaten, maar al de volgende dag werd opnieuw een arrestatiebevel tegen hen uitgevaardigd nadat de autoriteiten tegen de uitspraak in hoger beroep waren gegaan. Op 8 april werden zij beiden opnieuw aangehouden. Sinds die tijd zitten zij in detentie.

L4L vindt de situatie zorgelijk nu Thulani Maseko wordt vervolgd en beperkt in zijn vrijheid van meningsuiting vanwege een artikel dat hij als advocaat schreef. Dat is in strijd met de Basic Principles on the Role of LawyersL4L blijft de zaak van Thulani Maseko en Bheki Makhubu op de voet volgen. 

Meer nieuws