Syrië Processen tegen Al-Hassani en Al-Maleh van start
12 maart 2010

Syrië Processen tegen Al-Hassani en Al-Maleh van start

In Syrië begint op 10 maart 2010 het proces tegen de Syrische mensenrechtenadvocaat Muhanad al-Hassani, die op 28 juli 2009 werd gearresteerd door de nationale veiligheidsdienst. In het voorjaar van 2010 begint tevens het proces tegen de 79-jarige advocaat Haitham al-Maleh, die op 14 oktober 2009 werd gearresteerd. Beide advocaten hangt 15 jaar celstraf boven het hoofd.

Mensenrechtenorganisaties, waaronder L4L, vermoeden dat beide advocaten worden vervolgd vanwege hun inzet voor de mensenrechten en zijn bezorgd over de rol van de Syrische Orde van Advocaten. Hoewel deze beroepsorganisatie zou moeten opkomen voor de belangen van de advocatuur, lijkt zij een verlengstuk van de Syrische autoriteiten. Zo werd Al-Hassani in november 2009 van het tableau geschrapt. Deze schrappingsprocedure werd op 4 augustus 2009 door de Orde geïnitieerd, een week nadat Al-Hassani werd gearresteerd.

Bijzonder zorgelijk is het decreet van de president van de Syrische Orde van Advocaten, waarin is vastgelegd dat advocaten vooraf toestemming moeten vragen wanneer zij lid willen worden van een organisatie. Dit is in strijd met de vrijheid van vereniging zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten (IVBPR) en principe 23 van de Basic Principles on the Role of Lawyers.

L4L heeft inmiddels de Syrische autoriteiten opgeroepen om de vervolging van Al-Maleh en Al-Hassani te beëindigen en hen onmiddellijk vrij te laten.
Daarnaast hebben L4L en de Amsterdamse Orde van Advocaten de Syrische Orde van Advocaten opgeroepen haar advocaten te beschermen en voor hun belangen op te komen. Ook organiseerde L4L een schrijfactie (zie hier de brieven die door de L4L-vrijwilligers werden verstuurd).

Meer nieuws

6 februari 2023

Joint statement calling an end to the ongoing persecution and threats against Mexican lawyer Juan Carlos Flores Solís

Mexico

Lawyers for Lawyers, joined by the Observatoire International des Avocats en Danger (OIAD), is expressing its deep concern about the harassment faced by Mr. Juan Carlos Flores Solís. Mr. Flores Solís is the primary defense lawyer in the cases brought

Lees verder
3 februari 2023

Intervention letters – defending lawyers and human rights. Chang Weiping & Ding Jiaxi

China

Together with the Law Society of England and Wales, Lawyers’ Rights Watch Canada and the International Bar Association’s Human Rights Institute, we have written intervention letters in which we express our concerns about the arrest, detention, prosecution and torture of

Lees verder
1 februari 2023

Submission to UN Human Rights Committee – Arab Republic of Egypt

Egypt

During its 137th session, from 27 February to 24 March 2023, the Human Rights Committee will consider the 5th periodic report submitted by the Arab Republic of Egypt and adopt concluding observations that will assist the Arab Republic of Egypt

Lees verder
31 januari 2023

Joint Statement on the forced deportation of human rights lawyer Salah Hammouri

Occupied Palestinian Territory

Lawyers for Lawyers, the International Bar Association’s Human Rights Institute and Lawyers’ Rights Watch Canada are concerned about the forced deportation of Salah Hammouri. As a lawyer, Mr. Hammouri represents political prisoners in Israeli and Palestinian prisons. He has been

Lees verder