Thailand  Al 10 jaar vermist: Somchai Neelapaijit
26 maart 2014

Thailand Al 10 jaar vermist: Somchai Neelapaijit

Op 12 maart jongstleden was het precies 10 jaar geleden dat Thaise mensenrechtenadvocaat Somchai Neelapaijit verdween.

Neelapaijit verdedigde verdachten van terrorisme in het onrustige zuiden van Thailand. Nadat hij de politie openlijk beschuldigde van marteling van zijn cliënten in de gevangenis, verdween hij op 12 maart 2004. Zijn auto werd leeg terug gevonden. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.

Kort na de verdwijning van Somchai werden vijf politieofficieren op verdenking van betrokkenheid opgepakt en vervolgd. Tegen alle vijf verdachten bestonden ernstige verdenkingen. Desalniettemin oordeelde het Thaise hof op 11 maart 2011 dat de Thaise autoriteiten niet in staat zijn antwoord te geven op de vraag wie verantwoordelijk is voor de verdwijning van Somchai. Het Hof sprak daarom alle vijf verdachten vrij. Tevens ontzegde het Somchai’s vrouw en kinderen de mogelijkheid namens hem als benadeelde partij op te treden en in die hoedanigheid de onderste steen boven te krijgen. Nationale en internationale mensenrechtenorganisaties concluderen dat deze uitkomst is te wijten aan een algeheel falen van het justitieel apparaat.

L4L is geïnformeerd dat in december 2013 het departement voor bijzonder opsporingsonderzoek (DSI) van het Thaise Ministerie van Justitie heeft aangekondigd de Thaise openbare aanklager te zullen adviseren het onderzoek naar de (verantwoordelijken voor de) verdwijning van Somchai te staken. Deze aankondiging volgde na een eerdere mededeling dat het dossier ‘kwijt’ zou zijn geraakt en – nadat meerdere mensenrechtenorganisaties hun bezwaren daartegen hadden geuit – kort daarna weer terug zou zijn gevonden.

Meerdere organisaties, waaronder de Asian Human Rights Commission (http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-011-2014), hebben de Thaise autoriteiten opgeroepen om het dossier-Somchai open te houden en de zaak te blijven onderzoeken totdat de waarheid rondom zijn verdwijning boven tafel is gekomen.

L4L zal op korte termijn een schrijfactie starten om de Thaise autoriteiten te herinneren aan hun verplichting tot het doen van een volledig en objectief onderzoek naar de verdwijning van Somchai Neelapaijit, en te zorgen dat zijn zaak op de agenda blijft.

Meer nieuws