Vietnam Advocaat Le Quoc Quan herhaaldelijk lastiggevallen
6 juli 2012

Vietnam Advocaat Le Quoc Quan herhaaldelijk lastiggevallen

Le Quoc Quan is een in Vietnam welbekende advocaat en mensenrechtenverdediger. Sinds 2007 wordt hij voortdurend lastiggevallen door de Vietnamese autoriteiten, in verband met zijn mensenrechten activiteiten.

In 2007 keerde Le Quoc Quan terug naar Vietnam, nadat hij 5 maanden onderzoek had gedaan in de VS op een Reagan-Fascell Democracy beurs, gefinancierd door NED. Naar aanleiding van zijn onderzoek publiceerde hij een rapport genaamd: “Democratie in Vietnam; de rol van de maatschappij”.

Slechts 4 dagen na zijn terugkeer werd Quoc Quan gearresteerd onder verdenking van het uitvoeren van ‘activiteiten om het regime omver te gooien’. Na 100 dagen in de gevangenis werd hij uiteindelijk vrijgelaten, maar het is hem niet meer toegestaan Vietnam te verlaten. Sinds 2007 is Quoc Quan nog driemaal gearresteerd, is hij van het tableau geschrapt, en staat hij onder constante surveillance. Ook al mag hij zijn beroep als advocaat formeel niet meer uitoefenen, informeel staat Quoc Quan nog vele slachtoffers van mensenrechtenschendingen  bij  in Vietnam.

Le Quoc Quan heeft L4L persoonlijk gevraagd aandacht te vestigen op zijn situatie, om zijn zaak ook internationaal onder de aandacht te brengen. Vrijwilligers van de focusgroep Zuidoost Azië onderhouden nauw contact met Quoc Quan en blijven zijn zaak monitoren.

 

Meer nieuws