Vietnam Nguyen Van Dai aangevallen door politie in burger
16 mei 2014

Vietnam Nguyen Van Dai aangevallen door politie in burger

Op 8 mei 2014 is de mensenrechtenadvocaat en blogger Nguyen Van Dai belaagd en gewond geraakt door toedoen van een groep van zes mannen, terwijl hij in een café zat met een paar collega’s en studenten.

Nguyen Van Dai is, sinds zijn terugkeer naar Vietnam na een jarenlang verblijf in Duitsland, een bekende activist op mensenrechtengebied. Hij wordt al jaren gecontroleerd door overheidsfunctionarissen. In 2007 is hem vier jaar gevangenisstraf opgelegd, die hij heeft uitgezeten, waarna hij sinds 2011 onder huisarrest staat. Deze straf kreeg hij wegens propaganda tegen de staat. Het door hem in Vietnam opgerichte Comité voor Mensenrechten, en zijn werk als mensenrechtenadvocaat en blogger zijn de Vietnamese autoriteiten onwelgevallig.

De straf en het huisarrest hebben Dai er niet van weerhouden door te gaan met zijn mensenrechtenwerk. Naast zijn werk als advocaat, geeft hij les aan studenten en geïnteresseerden en schrijft hij blogs en artikelen. Hij moet zich daarbij regelmatig verantwoorden jegens de autoriteiten en wordt gecontroleerd en geïntimideerd. Om internationale kritiek te voorkomen en het intimiderende effect te vergroten, treedt de overheid daarbij steeds vaker in burgerkleding op of laat intimidaties uitvoeren door – ingehuurde – burgers. Incidenten als deze zijn ook al voorgekomen bij andere mensenrechtenactivisten zoals bijvoorbeeld advocaat Le Quoc Quan en diens broer.  

Pogingen als deze van de Vietnamese regering om mensenrechtenadvocaten de mond te snoeren en potentiële critici af te schrikken zijn niet in overeenstemming met de Basic Principles for the Role of Lawyers. L4L organiseerde in januari 2010 en mei 2011 schrijfacties voor Nguyen Van Dai. Het incident van 8 mei vraagt om aanhoudende attentie en actie.  

Meer nieuws