Vietnam Schrijfactie voor Le Cong Dinh
23 juni 2009

Vietnam Schrijfactie voor Le Cong Dinh

Op 13 juni 2009 is de Vietnamese advocaat Le Cong Dinh, managing partner van het vooraanstaande kantoor DC Law en voormalig vicepresident van de Ho Chi Minh Bar Association, opgepakt en is zijn kantoor binnengevallen door de politie van de Vietnamese veiligheidsdienst. Le Cong Dinh vertegenwoordigde tal van journalisten, mensenrechtenactivisten, schrijvers, bloggers en advocaten, waaronder de blogger Dieu Cay en de advocaten Nguyen Van Dai en Le Thi Cong Nhan. Bovendien publiceerde hij zelf regelmatig via diverse internationale media, zoals de BBC, Radio Free Asia (RFA) en verboden overzeese Vietnamese websites zoals Vietnam Democracy Movement, Vietnam Reform, New Horizon, Thorough Discussion, en Democratic Freedom, die door de Vietnamese autoriteiten als subversief worden aangemerkt. Ook was Le Cong Dinh betrokken bij een aanklacht tegen de staat in verband met een verleende concessie voor een bauxietmijn.

Le Cong Dinh is gearresteerd op verdenking van schending van artikel 88 van het Wetboek van Strafrecht, een bepaling die het verspreiden van propaganda tegen het regime en verrichten van staatsondermijnende activiteiten verbiedt en daar een maximum gevangenisstraf van 20 jaar aan verbindt. Bij de verdediging van de advocaten Nguyen Van Dai en Le Thi Cong Nhan in november 2007 heeft Le Cong Dinh artikel 88 als ‘onconstitutioneel’ en ‘in strijd met internationale verdragen en mensenrechten’ benoemd. Ook Amnesty International heeft bij de autoriteiten aangedrongen op herroeping van artikel 88 en andere nationale veiligheidsartikelen in de strafwetgeving. Sinds 2006 zijn ruim 30 dissidenten merendeels op grond van dit artikel veroordeeld tot lange gevangenisstraffen wegens het ter discussie brengen van politiek en mensenrechten.

Op 6 juni 2009 sprak de president van Vietnam, Nguyen Minh Triet, in Hanoi op het jaarlijkse congres van de International Association of Democratic Lawyers, waarin hij het respect en de steun voor progressieve advocaten onderschreef en hen die democratie en mensenrechten met voeten treden hekelde. De arrestatie van Le Cong Dinh enkele dagen later staat hiermee in schril contrast.

L4L organiseerde een schrijfactie in juni 2009 (zie hier de voorbeeldbrieven). Op 1 juli 2009 heeft de Orde van Advocaten in Ho Chi Minh laten weten dat Le Cong Dinh van het tableau is geschrapt en dat het Ministerie van Justitie zijn advocatenvergunning heeft ingetrokken.

Meer nieuws