Vietnam VN-Tribunaal roept op tot vrijlaten van Vietnamese advocaat
4 december 2013

Vietnam VN-Tribunaal roept op tot vrijlaten van Vietnamese advocaat

PERSBERICHT

De detentie van de Vietnamese blogger, advocaat en mensenrechtenactivist Le Quoc Quan is volgens een mensenrechtentribunaal van de Verenigde Naties een schending van zijn recht op vrijheid van meningsuiting en zijn recht op een eerlijk proces.

 

De VN-werkgroep inzake arbitraire detentie (WGAD), een tribunaal opgericht onder Mensenrechtenraad van de VN, oordeelde dat  Le Quoc Quan is vervolgd in verband met zijn werk als activist en  blogger, en riep op tot zijn onmiddellijke vrijlating danwel zijn zaak te laten beoordelen door een onafhankelijke rechter. Tevens werd door de WGAD aanbevolen dat Vietnam schadevergoeding betaald aan Le Quoc Quan voor zijn arbitraire detentie.

 

Terwijl Le Quoc Quan een gevangenisstraf van 30 maanden opgelegd heeft gekregen wegens vermeende belastingontduiking, oordeelde de WGAD dat zijn detentie “het resultaat zou kunnen zijn van zijn vreedzame uitoefening van de rechten en vrijheden gewaarborgd krachtens het internationaal recht van de mensenrechten” en “verband zou kunnen houden met zijn blogs over burgerlijke en politieke rechten”. De WGAD voegde daaraan toe dat “gegeven de geschiedenis van de heer Quan als mensenrechten verdediger en blogger, het werkelijke doel van de detentie en vervolging zou kunnen zijn hem te straffen voor het uitoefenen van zijn recht op [vrijheid van meningsuiting] en om anderen af te schrikken hetzelfde te doen.”

De veroordeling van de WGAD is een reactie op een petitie van Media Legal Defence Initiative, Media Defence-Southeast Asia, Lawyers for Lawyers, Avocats Sans Frontières, Front Line Defenders, Access, English PEN, Reporters Without Borders, the Electronic Frontier Foundation, ARTICLE 19, Index on Censorship en Lawyers’ Rights Watch Canada.

Deze organisaties roepen de regering van Vietnam nu op om het besluit van de WGAD gevolg te geven en Le Quoc Quan onmiddellijk vrij te laten. Zij benadrukken dat de veroordeling en de voortdurende detentie van Le Quoc Quan arbitrair zijn, en in strijd met  zijn recht op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, recht op een eerlijk proces en zijn rechten als verdediger van de mensenrechten.

Klik hier voor het officiële persbericht. De beslissing van de WGAD (A/HRC/WGAD/2013 ) kan worden hier worden gedownload.

 

 

Meer nieuws