Brazilië Advocaat geconfronteerd met aanklacht ingediend door oud deken
25 februari 2014

Brazilië Advocaat geconfronteerd met aanklacht ingediend door oud deken

Mensenrechtenadvocaat Ermogenes Jacinto de Souza wordt geconfronteerd met een aanklacht ingediend door de oud-deken van de Nationale Orde van Advocaten, Helio Vieira. Volgens onze informatie houdt de aanklacht verband met de Souza’s professionele activiteiten als advocaat bij het verdedigen van een gemeenschap van boeren. Deze gemeenschap leefde in een gebied dat werd teruggewonnen en waarvan de oud-deken van de Orde van Advocaten nu landheer is.

Over Ermogenes Jacinto de Souza
Ermogenes Jacinto de Souza is van oorsprong een commerciële advocaat en verdedigt werknemers, maar is ook veel bezig met de Amazone waar veel conflicten zijn.
Hij verdedigt boeren die al jaren agrarische conflicten hebben met hun landheren. Hij vertegenwoordigt cliënten in geval van ontneming van grond door grote bedrijven en slachtoffers van moorden, wegversperringen en agressieve politieoptredens.

Ontmoeting met L4L
In 2010 ontmoette L4L leden van de Braziliaanse Vereniging van People’s Lawyers (Associação Brasileira dos Advogados doen Povo , ABRAPO), inclusief Ermogenes Jacinto de Souza. Toen werd al gemeld dat De Souza ernstig werd belemmerd bij zijn werkzaamheden. Helaas is dit de afgelopen jaren verergerd. De Souza wordt geconfronteerd met bedreigingen van gewapende mannen, landheren, politie agenten en politie commissarissen, zelfs in de rechtbank tijdens zittingen. De Souza is vaak niet in staat de rechtszaken bij te wonen in verband met de risico’s die hij loopt.

Acties
L4L is zeer bezorgd over de situatie van Ermogenes Jacinto de Souza en de aanklacht tegen hem. L4L beraadt zich momenteel over de te nemen acties.

Meer nieuws