China L4L erg verontrust over detentie mensenrechtenadvocaten
25 april 2014

China L4L erg verontrust over detentie mensenrechtenadvocaten

L4L heeft door middel van een brief aan de Chinese autoriteiten haar grote zorgen geuit over de arrestatie en detentie van vier Chinese mensenrechtenadvocaten, Zhang Junjie, Jiang Tianyong, Wang Chen en Tang Jitian, op 21 maart 2014. Volgens onze informatie zijn zij gearresteerd terwijl zij de onwettige detentie van burgers in een zogeheten ‘zwarte gevangenis’ onderzochten. Dit is een onofficieel detentiecentrum in Qinglongshan, een staatsboerderij in de provincie Heilongjiang, dat het ‘Juridische Educatie Centrum’ wordt genoemd.

Op 27 maart jl. is Zhang Junjie als eerste vrijgelaten uit een detentiecentrum in Qixing, in de provincie Heilongjiang. Hij had ernstige verwondingen.

De andere drie advocaten, Tang Jitian, Jiang Tyaniong en Wang Cheng, zijn op 6 april vrijgelaten na 15 dagen detentie. Er wordt gemeld dat ook zij tijdens hun gevangenschap verwondingen hebben opgelopen als gevolg van mishandeling. Overigens was één van de advocaten, Jiang Tianyong, in 2008 gastspreker bij onze workshop tijdens het Jaarcongres van de NOvA en gaf hij een interview aan het advocatenblad.

L4L is erg verontrust over de behandeling van onze vier collega’s Zhang Junjie, Jiang Tianyong, Wang Chen and Tang Jitian, met name in het licht van de serieuze verwondingen die Zhang Jujie heeft opgelopen in zijn tijd in de gevangenis en gezien de precedenten van marteling in Chinese detentiecentra en tegen Chinese mensenrechtenadvocaten in het algemeen. Het gebruik van buitengerechtelijke hechtenis is een zeer serieuze bedreiging voor de rechtsstaat, die alleen naar behoren kan functioneren als advocaten in staat zijn hun werk uit te voeren zonder enige onbehoorlijke inmenging of bedreiging door de overheid. De detentie van deze vier advocaten lijkt uitsluitend te zijn gebaseerd op hun werkzaamheden. De marteling waaraan zij zijn onderworpen om hen te intimideren is dan ook volledig onacceptabel.

Wij dringen er in onze brief op aan dat de Chinese overheid een grondig onderzoek instelt naar de aantijgingen van marteling van deze advocaten en de redenen voor hun detentie, die er enkel op gericht lijkt te zijn om hen te intimideren.

U vindt de volledige brief hier.

Meer nieuws