Colombia L4L neemt deel aan tweede 'Caravana de Juristas'
2 september 2010

Colombia L4L neemt deel aan tweede ‘Caravana de Juristas’

Slotverklaring deelnemers ‘Caravana 2010’ (vertaling)

Van 23 tot 28 augustus 2010 vond de tweede Caravana Internacional de Juristas plaats te Bogota, Colombia, in navolging van de eerste Caravana in 2008.

56 advocaten uit 13 landen kwamen naar Bogota uit solidariteit met hun Colombiaanse collega’s. De Caravana ontmoette autoriteiten en leden van verschillende gemeenschappen in 8 regio’s en 14 steden. We hoorden verontrustend bewijs over aanhoudende en ernstige schendingen van fundamentele mensenrechten (dreigementen, moordpogingen en moorden) tegen die gemeenschappen en hen die deze verdedigen. De Caravana kwam tenslotte opnieuw bijeen in Bogota om de bevindingen te analyseren en aanbevelingen voor te bereiden.

De delegatieleden hebben ook meerdere hoge autoriteiten ontmoet, waaronder de vicepresident van de Colombiaanse Republiek.

Het bezoek van de Caravana vond kort na de installatie van een nieuwe regering plaats, en we hebben acht geslagen op de specifieke toezeggingen die de nieuwe President in zijn inaugurele rede deed met betrekking tot mensenrechten. Soortgelijke toezeggingen werden ook gedaan door de autoriteiten die we ontmoetten.

De Caravana betreurt dat de situatie voor mensenrechtenverdedigers en de mensenrechtensituatie in het algemeen in Colombia is verslechterd sinds 2008.

Desondanks zijn de gedane toezeggingen bemoedigend en wij hopen dat de situatie hierdoor zal verbeteren. We zullen de situatie nauwgezet blijven volgen en een actieve rol spelen in het doen van aanbevelingen.

De Caravana zal een uitgebreid rapport opstellen welke waarschijnlijk op de Dag van de mensenrechten (10 december 2010) zal worden gepresenteerd.

Bogota, 28 augustus 2010

Zie ook het Advocatenblad en de Orde van de dag hieronder.

 

 

 

 

 

 

 

Colombiaanse advocaten onder vuur Tatiana Scheltema

Colombiaanse advocaten worden in de uitoefening van hun beroep nog steeds bedreigd, afgeluisterd, en soms vermoord. Dat meldt Adrie van de Streek van de stichting Advocaten voor Advocaten. Zij was één van de 56 advocaten uit 13 landen die samen de Second Caravana Internacional de Juristas vormden. De eerste karavaan werd in 2008 op initiatief van Engelse en Canadese advocaten georganiseerd naar aanleiding van berichten over ernstige mensenrechtenschendingen en moorden op advocaten in het door oorlog en armoede geteisterde land. Sindsdien is het geweld tegen mensenrechtenadvocaten en de bevolking alleen maar toegenomen, constateert de missie. Wel beloofde de onlangs aangetreden president Juan Manuel Santos in zijn inaugurele rede een aantal hervormingen in gang te zullen zetten. Zo zal het ministerie van Justitie, dat tijdens het achtjarige bewind van voorganger Uribe was ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, weer worden verzelfstandigd. Ook belooft de nieuwe regering werk te maken van een omvangrijk onderzoek naar corrupte functionarissen bij de Colombiaanse Raad van State. Meer over de Caravana volgende week in het Advocatenblad.

Meer nieuws