Rapportage aan Mensenrechtencomité
22 september 2016

Rapportage aan Mensenrechtencomité

Colombia

In oktober 2016 zal het VN Mensenrechtencomité beoordelen in hoeverre Colombia de internationale mensenrechten waar het land toe verplicht is naleeft. Voor deze beoordeling diende Lawyers for Lawyers afgelopen maand een rapportage in, om het Comité te informeren over de situatie van advocaten in Colombia.

Mede dankzij onze deelname aan de missie Caravana Internacional de Juristas afgelopen augustus, was Lawyers for Lawyers in staat om recente informatie over de werkomstandigheden van advocaten in Colombia te delen. Lawyers for Lawyers benadrukte in de rapportage dat de Colombiaanse autoriteiten niet altijd garanderen dat de advocatuur in de praktijk goed kan functioneren. Advocaten zijn regelmatig het onderwerp van bedreigingen en fysieke aanvallen, en worden zelfs gedood. Ondanks de oprichting van de UNP, een instantie die bescherming moet bieden aan mensenrechtenverdedigers, blijft de bescherming van advocaten onvoldoende. Intimidatie van advocaten en fysieke aanvallen jegens hen blijven vaak onbestraft. Straffeloosheid van dergelijke daden kan een “chilling effect” op andere advocaten hebben, en een negatieve invloed op de kwaliteit van hun werk. Advocaten zijn soms genoodzaakt om bepaalde zaken niet meer te behandelen. Hierdoor zijn advocaten niet in een gelijkwaardige positie om hun cliënten te vertegenwoordigen.

Meer nieuws uit Colombia