(en) (nl)
1 juli 2015

(en) (nl)

De Stichting Lawyers for Lawyers (L4L) zet zich al bijna 30 jaar in voor advocaten wereldwijd die vervolgd of in hun beroepsuitoefening belemmerd worden. L4L brengt de positie van deze advocaten onder de aandacht bij nationale en internationale instellingen, organisaties en bij de betrokken autoriteiten. Voor informatie over L4L, zie www.lawyersforlawyers.nl.


L4L
is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden die betrokken zijn bij het werk van L4L, één met het aandachtsgebied financiën en de ander met het aandachtsgebied communicatie. De nieuwe bestuursleden worden volwaardig lid van het bestuur van L4L en leveren een bijdrage aan de bepaling en bewaking van koers en strategie van L4L. Daarnaast wordt een actieve rol in de focusgroepen van L4L verwacht.

Voor deze functies geldt:

– affiniteit met mensenrechten en het werk van L4L;
– ervaring op het gebied van financiën of communicatie;
– minimaal vijf jaar advocaat;
– bereid en in staat om gemiddeld minimaal enkele uren per week prioriteit aan het werk van L4L te geven. Het bestuur vergadert in beginsel maandelijks.

De directeur van L4L, Adrie van de Streek, is graag bereid één en ander toe te lichten. Zij is te bereiken op tel. 06 – 26 274 390 of via e-mail op A.vandestreek@lawyersforlawyers.nl.

Bij belangstelling graag uw reactie vóór 17 juli a.s. te mailen naar A.vandestreek@lawyersforlawyers.nl.

Meer nieuws