Iran Advocaten roepen autoriteiten op omstreden wet in te trekken
4 maart 2013

Iran Advocaten roepen autoriteiten op omstreden wet in te trekken

Vijfendertig Iraanse advocaten hebben op 25 februari 2013 een open brief gestuurd aan de Iraanse autoriteiten met een oproep om de inbreuken op de onafhankelijkheid van de advocatuur te stoppen. In de brief vragen de advocaten met name om de intrekking van een wetsvoorstel die het toezicht op de advocatuur moet veranderen.

Eén van de maatregelen uit het wetsvoorstel behelst het installeren van een toezichtsorgaan dat de bevoegdheid tot het uitgeven, schorsen en intrekken van advocatenvergunningen overdraagt aan de rechterlijke macht. In het wetsvoorstel ontbreken rechtsmiddelen om beslissingen over vergunningen aan te vechten. Ook zou de rechterlijke macht gaan beschikken over de inkomsten en bezittingen van de Iraanse advocatenorde en zou de naam van orde worden veranderd in ‘organisatie van advocaten’, om haar ondergeschiktheid aan de rechterlijke macht te benadrukken.

Met de hervormingen van het toezicht zou ook het selectieproces veranderen, waarmee het voor liberale individuen onmogelijk wordt om advocaat te worden. Als de wet wordt aangenomen kunnen advocaten niet meer opkomen voor mensenrechten zonder het risico te lopen hun baan daarmee kwijt te raken.

De open brief werd verzonden ter gelegenheid van Defense Lawyers Day in Iran, in de week dat bekend werd dat Mohammed Seifzadeh, advocaat en medeoprichter van het Center for Human Rights Defenders, nog eens zes jaar gevangenisstraf heeft gekregen voor het ‘handelen tegen de nationale veiligheid’. Eerder werd hij al veroordeeld tot twee jaar, onder meer vanwege zijn lidmaatschap van het Center.

Onder de vijfendertig advocaten zijn Shadi Sadr, Mohammad Mostafaei en Mohammad Olyaeifard, voor wie L4L zich in het verleden heeft ingespand.

Meer nieuws