Iran Gevangenisstraf Ali Dadkhah in hoger beroep gehandhaafd
7 mei 2012

Iran Gevangenisstraf Ali Dadkhah in hoger beroep gehandhaafd

Op 28 april 2012 is aan Mohammed Ali Dadkhah medegedeeld dat hij ook in hoger beroep schuldig is bevonden aan onder andere het verrichten van activiteiten en het uiten van propaganda tegen het regime.

Dadkhah is op 4 juli 2011 veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en een verbod om als advocaat op te treden voor een periode van tien jaar. Hem was ten laste gelegd dat hij heeft getracht het regime omver te werpen. Die tenlastelegging houdt verband met zijn optreden voor gearresteerde demonstranten. Zijn vervolging kan ook gevolg zijn van zijn betrokkenheid bij de oprichting van het DHRC, aangezien andere mede-oprichters om die reden zijn vervolgd. Deze straf is nu door rechter Salavati van het Islamitische Revolutionaire Hof in Teheran bevestigd.

De rechter deed de mededeling toen dat Ali Dadkhah als advocaat optrad voor een politieke gevangene. Na de mededeling werd het Ali Dadkhah onmogelijk gemaakt om zijn cliënt in deze zaak verder bij te staan. Dadkhah zegt dat hij zich op 5 mei moet melden om zijn gevangenisstraf uit te zitten.

De veroordeling van Ali Dadkhah hangt samen met zijn werk als advocaat van politieke activisten en zijn inzet voor de mensenrechten, en is onderdeel van de voortdurende repressie van advocaten in het land.

Meer nieuws