Iran Vrouwenrechten advocaat Maryam Ghanbari gearresteerd
19 februari 2010

Iran Vrouwenrechten advocaat Maryam Ghanbari gearresteerd

Op 8 februari 2010 werd Maryam Ghanbari, een 27-jarige advocaat en actief lid van Meydaan (Women’s Field), gearresteerd in haar huis in Teheran door vijf Iraanse officieren. Zij wordt vastgehouden in de beruchte Evin gevangenis. Maryam Ghanbari maakt deel uit van de Volunteer Lawyers Network (een vrijwillige juridische dienst voor kwetsbare vrouwen) en is zeer actief in de strijd van de nationale vrouwenbeweging tegen het ontwerp van een nieuwe familiewet inzake echtscheiding en voogdij.

Deze wet staat het mannen in bepaalde omstandigheden onder meer toe om een tweede vrouw te nemen zonder de op dit moment nog vereiste
toestemming van de eerste. Deze omstandigheden zouden onder andere aan de orde zijn wanneer een vrouw geestesziek, onvruchtbaar, chronisch ziek of ‘seksueel niet welwillend’ is.

L4L maakt zich ernstige zorgen over de fysieke en psychische toestand van Maryam Ghanbari. L4L organiseerde een schrijfactie en heeft de Iraanse autoriteiten per brief opgeroepen Maryam Ghanbari vrij te laten en haar veiligheid te garanderen (zie hier de brieven die door de vrijwilligers werden verstuurd).

In februari 2010 publiceerde Human Rights Watch een rapport over de ontwikkelingen in Iran sinds de verkiezingen in juni 2009. Dit rapport
biedt een goed inzicht in de achtergrond van de arrestatie van verschillende Iraanse kritische advocaten, onder wie Maryam Ghanbari, en andere activisten.

Meer nieuws