L4L Mensenrechtendag 2012
17 december 2012

L4L Mensenrechtendag 2012

Ter ere van Human Rights Day 2012 heeft Kennedy Van der Laan op 10 december jl. in samenwerking met de stichtingen Lawyers for Lawyers en Judges for Judges een evenement georganiseerd met als thema “Garanties voor de onafhankelijkheid van rechters, advocaten en officieren van justitie”.

Deze bijeenkomst is voortgekomen uit een idee van Gabriela Knaul, de Speciaal Rapporteur voor de Onafhankelijkheid van Rechters en Advocaten van de Verenigde Naties. Zij stelde voor om de drie verschillende juridische beroepsgroepen bijeen te brengen met als doel het uitwisselen van ervaringen. Sinds dit jaar wordt Gabriela Knaul ondersteund door middel van een externe assistent werkzaam bij Kennedy Van der Laan.

De dag werd voorgezeten door dr. Frederiek de Vlaming – foundingmother van Lawyers for Lawyers en bestond uit twee gedeelten. In het eerste deel van het evenement, dat openbaar toegankelijk was, spraken naast Gabriela Knaul, Germ Kemper (de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten) Gerritjan van Oven (voorzitter Judges for Judges) en Phon van den Biesen (voorzitter Lawyers for Lawyers). Ook interviewde Frederiek een Russische advocaat die tijdelijk in shelter is in Nederland en politiek gevoelige zaken verdedigt.

Na een inleiding over het onderwerp, de organisaties en het werk van de Speciaal Rapporteur, werden manieren besproken om collega’s in het buitenland waarvan de onafhankelijkheid wordt bedreigd, te helpen. Ook werd gepraat over hoe die hulp kan bijdragen aan het mandaat van de Speciaal Rapporteur. In deze context deelden Peter Ingelse (President van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam) en Alice Krispijn (advocaat bij Kennedy Van der Laan) hun ervaringen van hun missie naar Colombia in augustus jl. Het rapport van deze missie wordt begin 2013 aan Gabriela Knaul uitgereikt.

Diner pensant

Na dit openbare gedeelte volgde een uniek diner pensant met een select gezelschap deskundigen waar de discussie werd voortgezet. Naast de sprekers van het middagprogramma schoven ook mr. Geert Corstens (President van de Hoge Raad) en Derk Kuipers en Karen Brewer (beiden Secretaris-generaal van respectievelijk de International Association of Prosecutors en de Commonwealth Association of Magistrates and Judges).

De mogelijke samenwerking bij factfinding-missies werd verkend en een heftig debat werd aangezwengeld door officier van justitie Ward Ferdinandusse, die zich afvroeg of rechters niet net als officieren van justitie aan hetzelfde antecedentenonderzoek door de AIVD zouden moeten worden onderworpen.

Het was een succesvolle Human Rights Day met interessante discussies.

 

 

Meer nieuws