Pakistan Asma Jahangir vrij, repressie gaat door
20 december 2007

Pakistan Asma Jahangir vrij, repressie gaat door

Het huisarrest van Asma Jahangir, vooraanstaand mensenrechtenadvocaat en VN Speciaal Rapporteur voor de godsdienstvrijheid, is op 19 november 2007 opgeheven. Jahangir werd op 3 november, de dag waarop Generaal Musharraf in Pakistan de noodtoestand uitriep, onder huisarrest geplaatst, volgens regeringsbronnen om haar te beletten ‘opruiende speeches’ te houden. L4L is verheugd over de vrijlating van Asma Jahangir en dankt iedereen die aan haar schrijfactie voor Jahangir heeft meegedaan.

L4L blijft echter diep bezorgd over het grote aantal advocaten, rechters en andere mensenrechtenactivisten dat nog steeds onder zeer slechte omstandigheden gevangenzit. Volgens de Asian Human Rights Commission zijn inmiddels meer dan 3000 advocaten en juristen opgepakt. Velen van hen worden mishandeld en/of op onbekende locaties vastgehouden. Anderen van wie wel bekend is waar ze vastzitten wordt de toegang tot hun advocaten en familie ontzegd. Onder hen zijn de voormalige Vice-president van de Orde van Advocaten, Mr. Ali Ahmed Kurd en Mr. Muneer A. Malik, voormalig President van de Orde van Advocaten van het Hooggerechtshof en leider van de advocatenbeweging.

In Karachi werd op 13 november een nieuwe golf van arrestaties verricht onder advocaten, terwijl op diezelfde dag in Lahore veel vrijgelaten advocaten opnieuw zijn gearresteerd. L4L roept op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle advocaten, rechters en andere mensenrechtenactivisten die onder de noodtoestand onrechtmatig zijn gevangengenomen of onder huisarrest zijn geplaatst.

Meer nieuws