Syrië Anwar Al-Bunni nog steeds vast
15 januari 2010

Syrië Anwar Al-Bunni nog steeds vast

De Syrische advocaat Anwar al-Bunni zit nog steeds vast in de beruchte Adra-gevangenis, even buiten Damascus. Naar verluidt zijn de omstandigheden van detentie zeer slecht en is hij mishandeld door het gevangenispersoneel. Hij werd in april 2007 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor het ‘verspreiden van valse informatie’.

In mei 2006 werd hij samen met negen anderen gearresteerd nadat hij een petitie had getekend die opriep tot verbetering van de betrekkingen tussen Syrië en Libanon. Deze ‘Beiroet-Damascus Verklaring ‘ werd in mei 2006 gepubliceerd in de Libanese hoofdstad, en was ondertekend door ongeveer 300 Syrische en Libanese intellectuelen. Naar aanleiding van de petitie gingen de Syrische autoriteiten over tot harde repressie. In dezelfde periode was Al-Bunni tevens kortstondig voorzitter van een mensenrechtenorganisatie die werd gefinancierd door de EU en was opgericht door een Belgische ngo. Al-Bunni’s centrum werd in maart 2006 gesloten, nog voordat deze begonnen was met haar activiteiten.

Al-Bunni is één van de meest prominente voorvechters van de mensenrechten in Syrië. Als advocaat heeft hij zich ingezet voor personen die werden vervolgd wegens het uiten van hun mening. Daarnaast was hij medeoprichter van de Syrian Human Rights Association, lid van het Freedoms Center for the Defense of Journalists and Journalism in Syria en lid van het Committee for the Defense of Prisoners of Conscience. Jarenlang is Al-Bunni geïntimideerd en bedreigd vanwege zijn inzet voor de rechten van de mens, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting. Zijn kritiek op de martelpraktijken in de Syrische gevangenissen en zijn pleidooien voor democratische hervormingen in het land hebben hem mikpunt gemaakt van repressieve maatregelen door de autoriteiten. Hierbij was ook de Orde van Advocaten in Damascus betrokken.

Meer nieuws