Vietnam L4L dient UPR submission in
18 juni 2013

Vietnam L4L dient UPR submission in

L4L heeft, tezamen met Lawyers Rights Watch Canada (LRWC) en de Law Society of England and Wales, een Submission ingediend voor de Universal Periodic Review (UPR) van Vietnam bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

De situatie voor mensenrechten advocaten in Vietnam laat te wensen over, en L4L was in staat gedetailleerde aanbevelingen te doen, mede dankzij de contacten die de organisatie onderhoudt met mensenrechtenadvocaten in het land.

In de ‘Submission’ is vooral nadruk gelegd op de verplichtingen van de Vietnamese autoriteiten met betrekking tot de ‘Basic Principles on the Role of Lawyers’ (hierna: Basic Principles). 

De informatie verzameld door L4L, LWRC en The Law Society toont aan dat de Vietnamese autoriteiten niet altijd de verplichtingen die voortvloeien uit de Basic Principles nakomen, waardoor een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur niet wordt gewaarborgd. Als gevolg hiervan ondervinden advocaten moeilijkheden bij de uitoefening van hun professionele werkzaamheden en ervaren zij belastende effecten op hun persoonlijke leven.

In de afgelopen jaren werden tal van Vietnamese mensenrechten advocaten geïntimideerd, gehinderd en lastig gevallen door de Vietnamese overheid. Een aantal high profile mensenrechtenadvocaten zijn het slachtoffer van strafrechtelijke vervolging en willekeurige detentie. Een dergelijke vervolging kan leiden tot een jarenlange opsluiting, oplopend tot 12 jaar. Bovendien kent Vietnam geen onafhankelijke Advocaten Orde die deze advocaten bescherming kan bieden. Zowel de intimidatie van advocaten en het ontbreken van een onafhankelijke Bar Association schenden de principes zoals neergelegd in de Basic Principles.

De daadwerkelijke review van Vietnam zal plaatsvinden in januari / februari 2014.

L4L voerde recentelijk acties voor de Vietnamese advocaten Le Quoc Quan en Le Cong Dinh. Klik hier voor meer informatie.

 

Meer nieuws