Vietnam Le Cong Dinh vervroegd vrijgelaten
8 februari 2013

Vietnam Le Cong Dinh vervroegd vrijgelaten

Op 6 februari is mensenrechtenadvocaat Le Cong Dinh na 3 jaar te hebben vastgezeten vrijgelaten. Dinh is nu voor 3 jaar onder huisarrest geplaatst, onderdeel van de hem opgelegde straf.

Dinh, die vastzat sinds juni 2009, werd in januari 2010 veroordeeld tot 5 jaar celstraf. De reden voor de strafvervolging is dat hij tijdens het proces tegen zijn cliënten Nguyen Van Dai en Le Thi Cong Nhan in november 2007, artikel 88 van het Wetboek van Strafrecht ‘onconstitutioneel’ en ‘in strijd met internationale verdragen en mensenrechten’ noemde. Artikel 88 is een bepaling die het verspreiden van propaganda tegen het regime en verrichten van staatsondermijnende activiteiten verbiedt en daar een maximum gevangenisstraf van 20 jaar aan verbindt.

L4L heeft de veroordeling van Le Cong Dinh sindsdien veroordeeld en organiseerde in januari 2010 een schrijfactie ten behoeve van Dinh. Recentelijk, in november 2012, heeft L4L samen met Lawyers Rights Watch Canada en The Law Society of England and Wales brieven gestuurd aan de Vietnamese autoriteiten en aan de UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, om aandacht te vragen voor de situatie van Dinh.

L4L is blij met de vervroegde vrijlating van Le Cong Dinh uit de gevangenis, maar zal actie voor hem blijven voeren totdat hij onvoorwaardelijk zal worden vrijgelaten.

Meer nieuws