Zimbabwe Gezamenlijke brief voor gearresteerde mensenrechten advocate
20 maart 2013

Zimbabwe Gezamenlijke brief voor gearresteerde mensenrechten advocate

Op zondag 17 maart 2013 heeft Zimbabwaanse politie vooraanstaande mensenrechtenadvocate Beatrice Mtetwa gearresteerd, op beschuldiging van ‘het belemmeren van de rechtsgang’. Mtetwa werd gearresteerd tijdens een poging om juridische bijstand te verlenen aan Thabani Mpofu, de juridisch adviseur van de Zimbabwaanse premier, Morgan Tsvangirai, die op dezelfde dag werd gearresteerd als Mtetwa. Mtetwa’s mobiele telefoon, waarop belangrijke advocaat-cliënt informatie stond, werd in beslag genomen.

Lawyers for Lawyers is zeer bezorgd over de arrestatie van Mtetwa, de weigering van de politie om gehoor te geven aan een bevel van de High Court van Zimbabwe tot haar onmiddellijke vrijlating, en de nog steeds voortdurende illegale detentie. De door de politie ondernomen acties jegens Mtetwa zorgen er niet alleen voor dat zij zelf niet in staat is haar werkzaamheden als advocaat uit te voeren, tevens kunnen deze acties er toe leiden dat andere mensenrechten advocaten in Zimbabwe geïntimideerd worden en hen belemmeren bij het uitoefenen van hun beroep.

Lawyers for Lawyers heeft, tezamen met Zimbabwe Watch, de AED en Lawyers Rights Watch Canada, een brief aan de autoriteiten van Zimbabwe gestuurd, waarin zij de overheid hebben opgeroepen Mtetwa onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Klik hier om de verzonden brief te bekijken.

Meer nieuws