Brief naar EU in aanloop van EU-China Summit
19 juni 2018

Brief naar EU in aanloop van EU-China Summit

China

In een gezamenlijke brief roept Lawyers for Lawyers, samen met 23 andere organisaties, de leiders van de Europese Unie op om publiekelijk en herhaaldelijk te eisen dat China degenen die beroofd zijn van hun vrijheid voor het uitoefenen van hun mensenrechten, waaronder mensenrechtenadvocaat Wang Quanzhang, vrijlaat.

De brief werd verstuurd vlak voordat Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Junker, voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, en hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken Federica Mogherini de EU-China Summit in Peking zullen bijwonen. Deze vindt medio juli 2018 plaats en veel hoge Chinese functionarissen zullen hierbij aanwezig zijn.

De mensenrechtensituatie in China blijft verschrikkelijk. De Chinese overheid heeft een alomvattende juridische veiligheidsstructuur op nationaal niveau gecreëerd die wordt misbruikt om dissidenten de mond te snoeren, informatie te censureren en mensenrechtenverdedigers lastig te vallen en te vervolgen. Autoriteiten hebben advocaten en mensenrechtenverdedigers onderworpen aan showprocessen, waarbij ze verkorte, gedwongen “bekentenissen” op staatstelevisie en social media uitzenden.

De organisaties hebben vastgesteld dat de EU zich heeft ingezet tegen China’s meedogenloze optreden tegen de mensenrechten, onder meer door verklaringen bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, uitingen van bezorgdheid over individuele gevallen en hulp voor mensenrechtenverdedigers. Toch heeft de EU haar belofte van 2012 in haar strategisch kader voor mensenrechten niet vervuld om “de aanhangers van vrijheid, democratie en mensenrechten” ten volle te steunen en dat “op alle gebieden van haar externe optreden zonder uitzondering” in China.

De organisaties hebben er bij de EU-leiders op aangedrongen om verschillende stappen te ondernemen, waaronder het publiekelijk en herhaaldelijk vragen om de vrijlating van onder andere Wang Quanzhang, en het aankondigen van een EU-strategie om hun vrijlatingen te bewerkstelligen. Ze hebben de EU ook gevraagd om specifieke mensenrechtenkwesties te identificeren die de Chinese regering moet aanpakken als strategische prioriteit voor de EU en haar lidstaten.

Meer nieuws uit China