Inmenging van gevangenisambtenaren bij werk advocaat
21 augustus 2015

Inmenging van gevangenisambtenaren bij werk advocaat

Kazakhstan

Op 24 juli 2015 ontmoette advocaat Snezhanna Kim één van haar cliënten in een detentiecentrum in Kostanay. Tijdens dit bezoek werd ze lastiggevallen door agenten van het detentiecentrum.

Tijdens het overleg tussen Snezhanna Kim en haar cliënt kwam een officier van het detentiecentrum de kamer in en eiste dat Kim haar aantekeningen, die zij maakte tijdens het overleg, aan zou geven. Haar aantekeningen lagen op de tafel, en voordat ze een kans deze weg te nemen pakte de officier de aantekeningen en las ze door.

Toen de ontmoeting tussen de advocaat en haar cliënt eindigde, vroeg de officier Kim opnieuw om haar aantekeningen te tonen. Hij dreigde dat, wanneer zij haar aantekeningen niet zo overhandigen, zij in de toekomst belemmerd zou worden wanneer zij haar clienten zou bezoeken in het detentiecentrum. Kim weigerde haar aantekeningen te laten zien, met verwijzing naar de advocaat-client privilege. Toen ze vervolgens probeerde om de kamer te verlaten, sloot de officier de ijzeren deur van de kamer zodat zij niet weg kon. Hij deelde haar mee dat ze pas weg mocht als ze haar aantekeningen had laten zien. Na ongeveer 15 minuten werd het de advocaat uiteindelijk toegestaan ​​om het detentiecentrum te verlaten.

Lawyers for Lawyers is bezorgd over de situatie van advocaten in Kazachstan. Wij ontvingen informatie over andere advocaten die geïntimideerd werden, of geschrapt op oneigenlijke gronden, vermoedelijk om te voorkomen dat zij hun werk doen. Op 7 augustus 2015 heeft Lawyers for Lawyers een rapportage ingediend bij het VN –Mensenrechten Comité voor de review van Kazachstan. Volgens Lawyers for Lawyers moeten de Kazachse autoriteiten meer doen om advocaten te beschermen.

Lawyers for Lawyers roept de autoriteiten van Kazakchstan op ervoor te zorgen dat Snezhanna Kim en alle andere advocaten in staat zijn om hun professionele activiteiten vrij en zonder ongepaste inmenging te verrichten.

Meer nieuws uit Kazakhstan