Rechtbank verklaart dagvaarding tegen advocaat nietig
15 januari 2015

Rechtbank verklaart dagvaarding tegen advocaat nietig

Moldova

Op 29 december 2014 heeft de rechtbank uit Buiucani de dagvaarding tegen advocaat Alexandru Bernaz van 9 september 2014 nietig verklaard. Bernaz is daardoor niet langer onderwerp van strafrechtelijk onderzoek.

Een paar weken voor deze uitspraak riep Lawyers for Lawyers de Moldavische autoriteiten op de aanklachten tegen Bernaz te onderzoeken. Lawyers for Lawyers had redenen om aan te nemen dat de aanklachten gefabriceerd waren en een vergeldingsactie zouden kunnen vormen in verband met zijn werk als advocaat.

Vorige zomer diende Bernaz verschillende klachten in tegen officieren van justitie van de anticorruptie afdeling van het Openbaar Ministerie. Hij vocht de procedurele beslissingen aan van het openbaar ministerie en deopsporingsambtenaren van het Nationale Anticorruptie Centrum (NAC) in een strafrechtelijk onderzoek naar zijn cliënt. Kort daarna werd Bernaz vervolgd in een andere strafzaak waarin hij optrad als raadsman. Volgens het openbaar ministerie was Bernaz medeplichtig aan het delict waarvan zijn cliënt werd beschuldigd.

De rechtbank oordeelde dat Bernaz handelde in zijn professionele hoedanigheid van advocaat en dat zijn professionele activiteiten rechtmatig waren. Volgens de rechtbank had de openbaar aanklager geen bewijs geleverdvoor een redelijk vermoeden van schuld van Bernaz aan het plegen van een strafbaar feit.

Lawyers for Lawyers is blij met de uitspraak van de rechtbank en zal Moldavische advocaten zoals Alexander Bernaz, blijven ondersteunen.

Meer nieuws uit Moldova