Adrie van de Streek stopt als directeur
23 januari 2018

Adrie van de Streek stopt als directeur

Adrie van de Streek neemt op 1 februari afscheid als directeur van Lawyers for Lawyers. Na bijna een decennium aan het roer te hebben gestaan. Een tijd waarin de organisatie zich steeds sterker heeft weten te profileren. Zo verwierf L4L een ‘consultative status’ bij de Verenigde Naties en worden tweejaarlijks de eigen Awards uitgereikt. ,,Het allerbelangrijkse”, benadrukt de scheidend directeur, ,,is de persoonlijke, morele steun aan collega’s die worden lastiggevallen, bedreigd, mishandeld of in de cel belanden.”

Ze klinkt nog even bevlogen als vermoedelijk tijdens haar sollicitatiegesprek destijds. ,,Het is ook meer dan een gewone baan. Het werk is altijd overheersend aanwezig.” Met lichte aarzeling: ,,Mag ik het een missie noemen?”

Waarom dan toch stoppen?

Zakelijk: ,,Het wordt tijd voor nieuwe ideeën, nieuwe inzichten”.

Ruggensteun
Lawyers for Lawyers heeft grote stappen gezet. Maar Van de Streek is realistisch: ,,Het is lastig om te concretiseren, moeilijk om te zeggen dat wij één-op-één hebben bereikt dat mensen zijn vrijgelaten. Máár, we hebben daaraan in veel gevallen zonder meer een belangrijke bijdrage geleverd. We onderhouden contacten met Buitenlandse Zaken, met de EU, de VN, we lobbyen, doen schrijfacties en wonen processen tegen advocaten bij. We oefenen druk uit op autoriteiten. En geven onze collega’s daarmee hoop. Het gevoel dat zij er niet alleen voor staan en dat we ze niet in de steek laten is heel belangrijk”.

Triest genoeg heeft ze niet de indruk dat de positie van advocaten wereldwijd is verbeterd. En als er al cijfers waren, dan zou iedere vorm van statistiek negatief worden beïnvloed door de uiterst zorgelijke situatie in Turkije. Daar worden al lang, maar met name sinds de mislukte staatsgreep in 2016, advocaten op grote schaal opgepakt en strafrechtelijk vervolgd. ,,Vaak simpelweg omdat ze geïdentificeerd worden met de mensen die ze bijstaan.”

Onrecht
Naast directeur van Lawyers for Lawyers is Adrie ook al bijna twintig jaar in deeltijd stafmedewerker bij de Amsterdamse Orde van Advocaten. Die functie bracht haar in contact met Lawyers voor Lawyers. ,,L4L wilde in 2006 een vertegenwoordiger van de orde meenemen op een fact finding missie naar de Filippijnen. Om onderzoek te doen naar de straffeloze moorden op rechters en advocaten”. Die reis motiveerde haar om vrijwilliger te worden voor Lawyers for Lawyers. ,,Het was voor mij een unieke kans om mijzelf actief in te zetten voor mensenrechten. Ik deed al langer mee aan schrijfacties van Amnesty. Ik kan slecht tegen onrecht. Artikel 1 van de Grondwet is voor mij heilig omdat daarin het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie zijn verankerd.”

Adrie werd al snel gevraagd voor het bestuur. En in 2008 werd ze aangesteld als parttime directeur. Ze bleef echter ook persoonlijk deelnemen aan, zo verwoordt ze eufemistisch, ’soms best spannende’, missies en proceswaarnemingen. Onder meer in de Filippijnen, Colombia en Turkije.

Eén van de belangrijkste mijlpalen was het verwerven van een consultative status (Ecosoc) bij de Verenigde Naties in 2013. ,,Daar hebben we heel lang voor gestreden. Een moeizaam traject. Maar het verschaft ons nu directe toegang tot de VN. We kunnen events organiseren, verklaringen afleggen, rapporten indienen. En hebben zo een belangrijk platform om internationale aandacht te vragen voor collega’s.”

Respect
En uiteraard is ze trots op de L4L-Awards die tweejaarlijks worden uitgereikt. ,,Het geeft de winnaars onvoorstelbaar veel kracht, vanwege de internationale erkenning. En dan hoop je natuurlijk dat die aandacht ook een zekere mate van bescherming oplevert.” Overpeinzend: ,,Weet je, de mooiste momenten in dit werk zijn ontmoetingen met advocaten die in de gevangenis hebben gezeten. En die je dan vertellen hoe belangrijk die steun voor hen is geweest.” Diep respect heeft ze voor zulke collega’s. ,,Het is onvoorstelbaar hoe zij hun hele persoonlijke leven ondergeschikt maken aan de strijd voor een zuivere rechtsorde.”

Wat gaat ze tegen haar opvolger zeggen?

,,Pas goed op de winkel en pak ruimte voor vernieuwing en verdere professionalisering. Zorg voor al die mensen die zich zo enorm inzetten voor Lawyers for Lawyers. Koester het bestuur, alle vrijwilligers en medewerkers als Sophie en Gerda, die respectievelijk de VN-consultaties, schrijfacties, communicatie en administratie doen.” En dan valt een veelzeggende stilte. ,,Weet je, ik blijf wel betrokken bij Lawyers for Lawyers, hoor. De doelstelling gaat mij nog altijd zeer aan het hart en ik wil mij in de toekomst blijven inzetten voor een rechtvaardige samenleving.”

Tekst: Johan van Uffelen, foto: Barbara de Meijer.

Klik hier voor het officiële persbericht.

Meer nieuws