Intigam Aliyev’s veroordeling in beroep bevestigd door Hof
22 juli 2015

Intigam Aliyev’s veroordeling in beroep bevestigd door Hof

Azerbaijan

Op 21 juli 2015 heeft het Baku Hof het beroep van mensenrechtenadvocaat Intigam Aliyev verworpen en de hem eerder opgelegde gevangenisstraf van 7,5 jaar bevestigd. Tijdens de zitting werden alle door de verdediging ingediende verzoekschriften verworpen. Het werd Aliyev niet toegestaan om naast zijn advocaat te zitten. In plaats daarvan werd hij in een glazen kooi geplaatst waar hij nauwelijks iets kon verstaan van wat er tijdens de zitting gezegd werd.

Intigam Aliyev werd in april 2015 veroordeeld tot zeven en een half jaar gevangenisstraf op de beschuldigingen van “belastingontduiking”, “misbruik van gezag” en “illegaal ondernemerschap”. Aliyev zelf ontkent alle aanklachten en zegt dat ze politiek gemotiveerd zijn.

Aliyev werd in augustus 2014 gearresteerd en in voorlopige hechtenis geplaatst. Zijn arrestatie en veroordeling lijken gerelateerd te zijn aan zijn werk. Als advocaat heeft hij meer dan 200 zaken aangediend bij het Europees Hof van de Rechten van de mens (EHRM) tegen Azerbeidzjan. Het EHRM onderzoekt momenteel ongeveer 40 van de door hem aangediende zaken.

Lawyers for Lawyers heeft de Azerbeidzjaanse autoriteiten opgeroepen om advocaat Intigam Aliyev onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten, en de bedreigingen en het (strafrechtelijk) vervolgen van advocaten voor het uitoefenen van hun beroep en hun recht op vrijheid van meningsuiting te stoppen.

Meer nieuws uit Azerbaijan